Västra Götalandsregionen behöver kompetenta och kunniga medarbetare för att på bästa sätt möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt andra insatser. Det förutsätter att våra verksamheter långsiktigt klarar sitt kompetensförsörjningsuppdrag.

Västra Götalandsregionen behöver anställa röntgensjuksköterskor, här har du möjlighet att anmäla ditt intresse.

Udostępnij


Aplikacja Spontaniczna

Wróć do ofert pracy