Västra Götalandsregionen behöver kompetenta och kunniga medarbetare för att på bästa sätt möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt andra insatser. Det förutsätter att våra verksamheter långsiktigt klarar sitt kompetensförsörjningsuppdrag.

Västra Götalandsregionen behöver anställa röntgensjuksköterskor, här har du möjlighet att anmäla ditt intresse.

Del lenker


Logg inn og send melding om interesse

Tilbake til ledige stillinger