Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenbergcentrum

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet (GU) ingår i en nationell satsning kring translationell forskning och har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca. Inom WCMTM vid GU har vi fokus på molekylärmedicinska aspekter av metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation, cancer och life science kemi i ett samlat program för att stärka translationell forskning.

I nuvarande utlysning söker vi dig som är legitimerad och disputerad läkare med aktiv forskning inom något av våra fokusområden. Inom ramen för tjänsten kombineras din kliniska tjänstgöring med 50% forskning i fyra år. Forskningstiden finansieras av regionmedel inom WCMTM. Tjänsteinnehavaren erhåller även finansiering för två medarbetare (postdoc och doktorand eller motsvarande) samt vissa medel för driftskostnader i fyra år.

En anställning inom det nätverk som WCMTM utgör innebär goda möjligheter för dig att utvecklas som självständig forskare. Lokalt skapas många möjligheter till interaktioner vid GU, Sahlgrenska universitetssjukhuset och AstraZeneca, både för dig som gruppledare och för dina gruppmedlemmar. Nationellt arrangeras årliga möten för gruppledare vid de olika Wallenbergcentrumen för molekylär medicin i Göteborg, Lund, Linköping, Umeå samt vid Science for Life Laboratories (SciLifeLab) i Stockholm/Uppsala. För mer information var god se: www.wcmtm.gu.se och www.nmmp.se.

Arbetsuppgifter

Du förväntas etablera och/eller expandera din forskargrupp som tillför mervärde till pågående forskning vid WCMTM, GU och SU. Du förväntas aktivt deltaga i lokala möten och forskningssamarbeten inom WCMTM och samt deltaga i de nationella möten som anordnas med övriga Wallenbergcentrum i landet och med SciLifeLab. Du förväntas också aktivt söka externa medel.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är disputerad läkare med god forskningsmeritering inom några av våra fokusområden. I första hand kommer de kandidater i fråga som har mindre än sju år sedan disputation. Avräkningsbar tid är exempelvis föräldraledighet och klinisk tjänstgöring. Läkarlegitimation är ett krav. För internationella sökande tillkommer krav på godkänt kunskapsprov. Klinisk erfarenhet inom disciplin som är relevant för något av våra fokusområden är starkt meriterande.

Din forskningsverksamhet ska rymmas inom och komplettera den forskningsportfölj som finns vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, vilket ska beskrivas tydligt i ansökan. Sökande får gärna kontakta våra befintliga gruppledare för ytterligare information https://wcmtm.gu.se/research-groups

Bedömningsgrunder:

Sökande kommer i första hand att bedömas avseende vetenskaplig skicklighet och forskningsprogrammets vetenskapliga kvalitet samt hur väl projektet kan tänkas interagera med och stärka pågående forskning vid WCMTM.Vidare kommer sökandes kliniska skicklighet och hur den kliniska profilen stämmer överens med våra fokusområden ha stor betydelse i bedömningen. Pedagogisk och administrativ skicklighet samt ledarskap kommer också beaktas.

Med ansökan ska bifogas:

  1. Personligt brev, max 1 sida.
  2. CV, max 2 sidor.
  3. Forskningsprogram, max 10 sidor inklusive referenser, font Times New Roman 12.
  4. Publikationslista, för de senaste sju åren.
  5. Sökandes egen sammanfattning av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet, max 3 sidor.
  6. Andra bilagor som du vill styrka din ansökan med utifrån bedömningsgrunderna.

Ansökan får skrivas på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5827
Kontakt
  • Föreståndare WCMTM, Christina Jern, christina.jern@gu.se
  • Forskningskoordinator WCMTM, Julia Grönros, julia.gronros@gu.se
Facklig företrädare
  • SACO, Maud Eriksson, 031- 343 10 21
Publicerat 2019-10-23
Sista ansökningsdag 2019-12-15

Tillbaka till lediga jobb