Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Svenljunga

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Arbetsuppgifter  

Som biträdande rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet tillsammans med rektor i enlighet med skolans styrdokument och förvaltningsövergripande vision och mål. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och du är chef för personalen inom internat, kök, lokalvård och elevcoacher. Du behöver tycka om att agera som både chef och ledare.

Som ansvarig för skolans internatverksamhet förutsätts du har ett förhållningssätt som gör att du arbetar aktivt med de elev- och föräldrakontakter som krävs, till ditt stöd har du en personalgrupp och arbetslagsledare som tar ansvar för det dagliga arbetet med eleverna.  

Skolan har ett eget tillagningskök som serverar dagens alla måltider, både för skola och internat. Vi håller idag en mycket hög standard på våra måltider. Våra råvaror kommer både från centrala inköp men också från återtag i de egna verksamheterna. Lokalvården bedrivs av vår egen personal. I frågor som rör kök, lokalvård och internat samverkar du med förvaltningens andra bitr. rektorer. Där kommer att finnas kollegor med ett riktat utvecklingsansvar för olika delar av verksamheten, vilket ger möjlighet till kollegialt stöd. 

Inom ditt ansvarsområde ligger att samordna och utveckla hela skolans trygghetsteam och genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på skolenheten. 

Du kommer också att tilldelas uppdrag löpande från rektor där ni tillsammans arbetar för att utveckla förvaltningens och skolans verksamhet. 

 

Kvalifikationer  

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och adekvat högskoleutbildning, varav minst 30hp pedagogik. Erfarenhet av pedagogiskt arbete samt god självkännedom och vitsordad personlig lämplighet utifrån regionens chefskriterier:

- Mål- och resultatinriktat chefskap

- Kommunikativt chefskap

- Utvecklingsorienterat chefskap

- Värdegrundsbaserat chefskap

Du är tydlig, utvecklingsinriktad och en skicklig ledare. Du är väl förtrogen med skollag och dess krav på hur elever/studerande ska mötas utifrån vars och ens behov, önskemål och förutsättningar, med elevens bästa i centrum.
Du är lyhörd och samtidigt duktig på att kommunicera, entusiasmera och motivera medarbetare mot gemensamma mål och ett givet uppdrag. Du förstår vikten av ett starkt varumärke och betydelsen av samarbeten och väl fungerande nätverk såväl inom förvaltningen som externt med branschföreträdare för de gröna näringarna och andra intressenter. Du har god IKT-kompetens och tidigare erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.

Inom Naturbruksförvaltningen ser vi mångfald som en självklar styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

Urval, intervjuer och tillsättning kan ske innan ansökningsperiodens slut, så tveka inte att skicka in din ansökan.

Den biträdande rektorstjänsten är på 70%. Innehållet i de övriga 30% bestäms i samråd med rektor utifrån verksamhetens behov och de sökandes kompetens och tidigare erfarenhet.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Tilsvidareanställning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Svenljunga
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5298
Kontakt
  • Peter Nyman, Rektor Naturbruksskolan Svenljunga, 0724-514013
Facklig företrädare
  • Johan Sipola LR/Johan Tropp, 0725108483/0702417705
  • Maria Kroon, Kommunal, 0722471813
  • Christian Valsamidis SACO, 0700822957
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-10-29

Tillbaka till lediga jobb