Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Beskrivning
Naturbruksgymnasiet i Svenljunga är en liten och familjär skola med inriktningarna Häst, Skog samt jakt-viltvård. Vi satsar särskilt på elevens helhetssyn varför personalens förmåga till samverkan är särskilt viktig.

Som elevassistent arbetar du med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Det kan handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och funktionsnedsättning. Ofta är elevassistenten anställd som stöd till en elev i klassen, finns med som en extra resurs för eleven i skolan som stöd i klassrumssituationen.  
Jobbet kan gå ut att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar mycket, både mellan olika skolor och beroende på vilket stöd den elev man arbetar med har behov av.
Den ansvarige läraren har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs. Elevassistenten måste ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och övrig personal i skolan, fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare, samt kontakt med elevens föräldrar. Samarbetet är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Även kontakter och samarbete med andra myndigheter kan förekomma. Elevassistenten deltar ofta under elevens hela skoldag, även på rasterna och under fritidsverksamheten.
Arbetsuppgifterna kan variera mycket vilket gör arbetet omväxlande.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Kvalifikationer
Det krävs därför en god förmåga att vara lyhörd inför elevens behov och önskemål. Det behövs även kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevens lärande. Elevassistenten bör vara väl förtrogen med skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet.
Jobbet kan ge mycket till den som vill arbeta med barn och ungdomar, men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket. 
Du ska vara mycket flexibel, empatisk, lugn och tålmodig och har en vilja att ta ett stort eget ansvar för ditt arbete.
Du ska ha förmåga till proffessionellt bemötande och vara lyhörd för individers olika behov och förutsättningar, och kunna anpassa dig därefter.
Du måste ha lätt för att samarbeta i arbetslag och dela med dig och ta till dig av din samt andras kunskap/perspektiv på arbetet med elevernas utveckling utifrån kunskapsmålen i kursplanerna.

Utbildning
Gymnasieutbildning och eventuellt separat utbildning kring den funktionsnedsättning eleven har.
Barnskötarutbildning och/eller elevassistentutbildning. Inriktningen pedagogiskt arbete som ger kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter, är meriterande.

Övrigt
Inom Naturbruksförvaltningen strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.

 

Anställningsform Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Svenljunga
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2013/3380
Kontakt
  • Sakari Lempessalmi, rektor , 0325-477 02
Facklig företrädare
  • Nås via skolans växel, 0325-477 00
Publicerat 2013-10-04
Sista ansökningsdag 2013-10-18

Tillbaka till lediga jobb