Västra Götalandsregionen behöver kompetenta och kunniga medarbetare för att på bästa sätt möta invånarnas behov av hälso- och sjukvård. Här vänder vi oss till dig som är läkare eller sjuksköterska med utbildning från ett land utanför EU, är bosatt i Västra Götalandsregionen och befinner dig i processen mot svensk legitimation.

 

Så här fungerar det

En ansökan i detta system innebär att du visar intresse för att få en praktikplats eller provtjänstgöringsplats i Västra Götalandsregionen. Dina uppgifter blir under sex månader tillgängliga för våra sjukhus och vårdcentraler och du kan då bli kontaktad av vår personalavdelning om de är intresserade av att ta emot dig för praktik eller provtjänstgöring.

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och din personliga handläggare kan hjälpa dig att registrera din ansökan. Om dina förutsättningar förändras, till exempel att du uppnår en högre språknivå, får uppehållstillstånd eller får ett beslut från Socialstyrelsen, så är det viktigt att du kompletterar eller ändrar dina uppgifter. Mot slutet av de sex månaderna får du en förfrågan per e-post om du vill förlänga din ansökan i ytterligare sex månader.

När du har fått svensk läkarlegitimation eller sjuksköterskelegitimation från Socialstyrelsen ska du radera din ansökan här och du kan istället lägga in en spontanansökan för arbete i sjukvården. Det finns också möjlighet att prenumerera på lediga tjänster till din e-post.

In English

Application for auscultation and probationary service for health care personnel without a Swedish licence.

Region Västra Götaland needs competent and skillful colleagues in order to meet our inhabitants’ needs of health care. With this service we turn to you who are a medical doctor or a nurse, with education from a country outside of the EU, are living in Region Västra Götaland, and are in the process towards a Swedish licence.

This is how it works

An application in this system means that you are showing interest to get an auscultation position or a probationary service. Your personal information will, during six months, be available for our hospitals and primary health care centres and you may be contacted by our Human resources department if they are interested in offering an auscultation position or a probationary service.

This service is only offered in Swedish language. If you need some help to register your application, you can turn to an officer at the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) to get assistance.

If your preconditions are changed, for example if you reach a higher language level, get a residence permit or get a decision from the National board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), it is important that you complete or change your information so that we have the correct and updated information about you. Towards the end of the six months you will be contacted by e-mail and asked if you would like to prolong your application for another six months.

When you have received your Swedish licence as doctor of medicine or registered nurse, you shall delete your application in this system. You are instead welcome to register your spontaneous application to look for a job within the health care organization in Region Västra Götaland. There is also a possibility to register to get news about vacant positions to your e-mail address.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb