Revisionsenheten

Revisionsenheten är en del av Västra Götalandsregionen. Vi har i uppdrag att på de förtroendevalda revisorernas uppdrag granska regionens nämnder och styrelser. Revisionen är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas och i vilken omfattning. Revisionsarbetet bedrivs i en positiv anda och med ett stödjande syfte.
Målet med vårt arbete är att genom granskningar och dialog identifiera och påtala områden som bör förbättras i nämnder och styrelser, samt att ge de valda revisorerna ett stabilt underlag för deras ansvarsprövning.

Revisionsenheten
Västra Götalandsregionen har en revisionsenhet som på uppdrag av, och i nära samverkan
med, regionens förtroendevalda revisorer granskar regionens nämnder, styrelser och
bolag – både med egen personal och genom att upphandla externa konsulter.

Vi söker nu en ny revisionsdirektör till enheten med ansvar för ledning, styrning och utveckling av revisionsenheten och dess uppdrag för Västra Götalandsregionen.

På revisionsenheten arbetar 18 personer: en revisionsdirektör, två enhetschefer, en nämndsamordnare och 14 yrkesrevisorer.

Det finns elva förtroendevalda revisorer i regionen och det är regionfullmäktige som
utser dem. Revisionsdirektören rapporterar till de förtroendevalda revisorerna.

För att säkerställa en god arbetsmiljö är det avgörande att

 • främja en teambaserad organisation
 • etablera starka strukturer
 • utveckla effektiva och hållbara arbetsprocesser.

Revisionens uppdrag
Revisionens uppdrag är att granska och pröva om regionens nämnder, styrelser och bolag sköter verksamheterna på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Verksamhetsrevisionen genomför revisionsenheten på egen hand medan redovisningsrevisionen i dag primärt läggs ut på upphandlade revisionsbyråer.

Målet med revisionsenhetens arbete är att genom granskningar och dialog identifiera och påtala områden som bör förbättras i regionens verksamheter samt att ge de förtroendevalda revisorerna ett bra underlag för deras ansvarsprövning.

Revisionen är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas och i vilken omfattning. Revisionsarbetet bedrivs bland annat utifrån lagar, god revisionssed och standard för kommunal räkenskapsrevision.

Revisionen ska bidra till en effektiv och funktionell verksamhet som ger bästa möjliga service och nytta i förhållande till insatta resurser. Det görs genom att arbeta stödjande och baserat på dialog med regionens nämnder och styrelser kring ledning och styrning, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomisk uppföljning.

 Dina kvalifikationer

 • Mångårig erfarenhet som chef och ledare.
 • Erfarenhet av att arbeta i eller nära en politiskt styrd organisation.
 • Relevant akademisk examen som motsvarar kraven för att bli certifierad kommunal revisor.
 • Goda kunskaper om offentlig verksamhet, offentlig ekonomi och offentlig förvaltning.
 • Det är meriterande med erfarenhet av arbete med revision inom offentlig förvaltning, erfarenhet från privat verksamhet och juridisk kompetens.

Vem är du?

 • Resultatorienterad, analytisk, proaktiv och handlingskraftig.
 • Intresserad av den demokratiska processen och har kapacitet och vilja att driva utveckling och förbättring.
 • Har god förmåga att föra dialog och kommunicera på ett enkelt och tydligt sätt.
 • Sätter samarbete högt och är bra på att skapa förtroendefulla relationer.
 • En chef som skapar trygghet genom delaktighet, integritet, tydlighet och tillit till andra.

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa.

Ansökan och kontakt:
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive. Formell ansökan till tjänsten registrerar du senast den 11 augusti via www.vgr.se/lediga-jobb alt. via www.source-executive.se/lediga-jobb. Handlingar som inkommer till regionen blir en allmän handling.

För en inledande dialog kring rollen kontakta konsulterna
Hanna Looström, hanna.loostrom@source-executive.se 070–9374016, 
Bianca Gideback, bianca.gideback@source-executive.se, 070-811 03 64 eller
Thomas Bylund, HR-strateg Chefsutveckling Västra Götalandsregionen, thomas.bylund@vgregion.se, 0702-64 40 09

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/3089
Kontakt
 • Hanna Looström, hanna.loostrom@source-executive.se,070–9374016
 • Bianca Gideback, bianca.gideback@source-executive.se,070-8110364
 • Thomas Bylund, HR-strateg, thomas.bylund@vgregion.se,0702-644009
Facklig företrädare
 • Ledarna: Lone Dockered, lone.dockered@vgregion.se
 • Kommunal: Ricardo Amio, ricardo.amio@vgregion.se
 • Saco: Anders Ordqvist , anders.ordqvist@vgregion.se
Publicerat 2024-06-26
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb