Kulturförvaltningen, Göteborgs naturhistoriska museum

Kulturförvaltningen arbetar för ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Vi främjar, stöttar och utvecklar Västra Götalands kulturliv tillsammans med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer. Kulturförvaltningen ger tjänstepersonsstöd till regionens kulturpolitiska organ: Kulturnämnden och Styrelsen för kulturutveckling. Läs mer på vår webbplats vgregion.se/kulturforvaltningen.

För att utföra vårt uppdrag med konst, kultur, natur och kulturarv finns för kärnverksamheten två avdelningar, Konst och kultur samt Natur och kulturarv där respektive avdelning är uppdelad på ett flertal enheter. På avdelningen Natur och kulturarv finns de sex museer och besöksmål som förvaltningen driver. För att samordna tvärande frågor över hela förvaltningen arbetar vi i matris, där exempelvis vårt arbete med kommuner, barn och unga, samlingsförvaltning och Agenda 2030 ingår.

Bakgrund

Göteborgs naturhistoriska museum har ca 10 miljoner objekt i de vetenskapliga (zoologiska, geologiska) samlingarna. Dessa samlingar utgör basen för museets verksamhet, de äldsta objekten är ca 200 år gamla.

Museet ingår i en internationell forskningsinfrastruktur, detta samarbete är mycket viktigt bland annat inom taxonomi, art- och naturskyddsarbete.

Samlingarna kräver omfattande vård för att kunna bevaras och förvaltas. Idag finns totalt 11 tjänster som jobbar med samlingarna.

Verksamheten är skattefinansierad vilket innebär att Göteborgs naturhistoriska museum, har ett ansvar gentemot skattebetalarna att samlingar aktivt förvaltas och vårdas för att kunna fortsätta utgöra en källa till kunskap och forskning.

Den mest omfattande samlingen som består av flera miljoner individer utgörs av terrestra evertebrater (insekter, spindeldjur, mångfotingar, gråsuggor och mollusker).

Beskrivning av tjänsten

Med tyngdpunkt på samlingen för terrestra evertebrater jobba med aktiv samlingsförvaltning. Följa upparbetade processer och principer (varav vissa är lagstyrda).

I arbetet ingår vård av samlingar samt artbestämning och digitalisering.

Tjänsten innebär även att ha operativt ansvar för samlingsförvaltning och rapportera till museichef. Tjänsten innebär bland annat:

  • att koordinera det operativa och strategiska samlingsarbetet, exempelvis verksamhetsplanering och uppföljning.
  • identifiera samt utveckla processer och rutiner för verksamheten i dialog med medarbetarna på samlingsfunktionen.
  • att sammankalla samt att hålla i möten.
  • ingå i arbetet med accessioner/förvärv tillsammans med ämneskunnig intendent. Beslut fattas av museichef.
  • ansvarig för kontakt med myndigheter avseende externa kontroller och avrapportering.

Kravspecifikation

Relevant akademisk examen på lägst magister-/mastersnivå med inriktning på terrestra evertebrater eller motsvarande som arbetsgivaren finner relevant.

Erfarenhet av samlingsförvaltning.

Meriterande
Tidigare erfarenhet av arbete med naturhistoriska samlingar.
Erfarenhet av projektledning eller ett operativt ledningsansvar.
Erfarenhet av att tillgängliggöra samlingar.
Artkunskap om insekter eller spindeldjur.

Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på såväl svenska som engelska.

Personliga egenskaper
God samarbetsförmåga samt förmåga att skapa goda relationer. 
Initiativtagande med förmåga att driva aktiviteter och projekt i mål. 
Självkännedom med förmåga att ta och ge feedback. 
Analytisk förmåga.

Övrigt
Inledande intervjuer kommer att hållas under vecka 34. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2429
Kontakt
  • Stefan Örgård, 0761-188785
Facklig företrädare
  • Charlotte Jonsson, 010-4414258
Publicerat 2024-06-25
Sista ansökningsdag 2024-08-11
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb