Koncernkontoret, Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp

Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.

Koncernkontorets uppgift är att leda, utveckla och samordna uppdrag och aktiviteter samt att stödja regionens olika förvaltningar, för att nå de politiskt beslutade målen. Västra Götalandsregionen är en viktig samhällsaktör i territoriet Västra Götaland, där koncernkontoret i sin roll arbetar med god samverkan med VGR:s förvaltningar, olika aktörer inom vårdsystemet, regionens kommuner samt olika företag och samhällsfunktioner. Att verka som chef på koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp (VEI) innebär att man är med och tar ansvar för ett sammanhållet koncernkontor och ett sammanhållet VGR.

Ditt uppdrag

I din roll som Koncernredovisningschef, samt avdelningschef för avdelningen Koncernekonomi, är du en del i VEI-staben och dess ledningsgrupp. Du ansvarar för en del av ekonomidirektörens uppdrag. Det övergripande uppdraget i VEI-staben är att leda, utveckla och samordna en samlad, effektiv och ändamålsenlig organisation inom ekonomi-, planerings- och uppföljningsområdet. Du ansvarar i första hand för att utveckla och leda en ändamålsenlig och effektiv organisation, processer och expertis inom redovisningsområdet.

Inom avdelningens uppdrag ingår bland annat att:

 • Säkra att koncernens redovisning sker enligt legala krav, normbildning och praxis samt att de eventuella förändringar som krävs genomförs
 • Ansvara för att månads-, delårs- och årsbokslut är korrekta och upprättas i tid samt att den finansiella rapporteringen är av hög kvalitet
 • Aktivt bidra till utvecklingen av regionens systemstöd inom ekonomiområdet
 • Ständigt utvärdera redovisningsrutiner och processer för att öka effektivitet och intern kontroll
 • Ansvara för uppdaterad Redovisningshandbok och tydliga rutiner
 • Ansvara för internkontroll inom vårt ansvarsområde, inklusive utveckling och tillsyn av rutiner och policys för hela koncernen
 • Delta arbetet i SKRs redovisningsnätverk
 • Leda regionens redovisningsnätverk

Inom avdelningens ansvar ingår även en finansfunktion med en finanschef som har funktionsansvar samt regionstyrelsens egna ekonomiuppföljning med en ekonomichef som har funktionsansvar. Avdelningen består av ca fjorton medarbetare.

Du ansvarar för den långsiktiga och kortsiktiga planeringen inom avdelningen och tillsätter lämplig organisation och resurser för att säkerställa att mål uppnås. Genom ett tydligt, tillitsbaserat och kommunikativt ledarskap stödjer, utvecklar och motiverar du medarbetarna så att ni tillsammans når verksamhetens mål. Du lägger stor vikt vid ett medarbetarskap där man får utvecklas och samskapa med kollegor, både inom och utom staben i uppdraget ”leda, utveckla och samordna”.

Regionen står inför ett större utvecklingsarbete

Tillsammans med funktionsgrupp ekonomichefer har vi tagit fram målbilden ” Genom att verka som en regional ekonomifunktion bidrar vi till hållbarhet”. Bakgrunden till denna är att vi alla ser stora potentialer om vi, inom VGR:s alla ekonomifunktioner, arbetar mera enhetligt i allt från struktur och stödsystem till kultur och arbetssätt. Under 2024 kommer vi att fokusera och intensifiera de utvecklingsarbeten som pågår inom de olika processerna till en helhet.

Som chef för koncernekonomi kommer du spela en viktig roll i att möjliggöra denna förändring, ledd av särskild programchef, och tillsammans med kollegorna inom staben och i övriga förvaltningar.

Viktiga samarbetspartners för avdelningen är ekonomiservice och fastigheter inom förvaltningen för fastighet, stöd och service samt funktionsgrupp ekonomichefer med dess tillhörande nätverk.

För att lyckas i rollen behöver du:

Akademisk examen inom ekonomi. Mångårig erfarenhet av ett framgångsrikt ledarskap inom de områden som är relevanta. Dokumenterad erfarenhet från ekonomi och redovisning i en stor koncern, gärna från offentlig sektor och meriterande om du har erfarenhet från Hälso- och sjukvård.

Vidare krävs förmåga att verka inom givna ramar med nytänkande och ett mål- och resultatinriktat arbetssätt. Att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och strategiskt tänkande är något som du behärskar väl. Du är en klok ledare som har ett coachande, nyfiket och långsiktigt perspektiv på ditt ledarskap. Du har lång erfarenhet från att bygga starka team där personer utvecklas.

Vid tillsättning av tjänsten kommer vi att utgå från Västra Götalandsregionens chefskriterier:

Värdegrundsbaserat chefskap, Mål och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.

Du är van vid att arbeta värdegrundsbaserat och använder värdegrunden för att uppnå goda resultat, kvalité och för att engagera samt driva dina medarbetare mot verksamhetens uppsatta mål. Du har en god självkännedom och samarbetsförmåga och är medveten om alla människors lika värde samt arbetar på ett inkluderande sätt. Du tar initiativ, är drivande, modig, lojal och kan balansera delar och helhet. Vi ser att du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan uppfatta, anpassa, konkretisera och förmedla budskap. Som chef lägger du stor vikt vid att vara synlig och tillgänglig för alla, du inger förtroende samt har en hög integritet. Bland dina personliga egenskaper finner vi även någon som inspirerar, involverar och utvecklar sina medarbetare samt även utvecklar sig själv. Chefsrollen är en förtroendeställning. Detta innebär att du som chef ska vara en god företrädare för Västra Götalandsregionen, såväl inom som utom organisationen, samt en god förebild för medarbetarna.

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:

 • Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
 • Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
 • Feedback bidrar till vår utveckling.

Övrigt

Intervjuer kommer ske 18 april.

Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1483
Kontakt
 • Ann-Charlotte Järnström, Ekonomidirektör, +46521275700
Facklig företrädare
 • Vision: Jeanette Hansson, 0767-742849
 • Akademikerförbundet SSR, SACO: Git Olofsson, 072-2063558
 • Akavia, SACO: Stig Holmlund, 0709-512345
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-04-09

Tillbaka till lediga jobb