Regionhälsan Mini-Maria Västra

Om oss

Mini-Maria är en integrerad öppenvårdsmottagning som idag drivs på flera platser runt om i Västra Götalandsregionen. Denna tjänst ingår i Mini-Maria Västra som omfattas av nio kommuner: Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Kungälv, Mölndal, Partille och Stenungssund.

Mini-Maria är en verksamhet för ungdomar upp till 21 år med riskbruk, skadligt bruk och
beroende avseende alkohol, droger samt spel om pengar. Mini-Marias uppdrag är att vara en lättillgänglig mottagning dit ungdomar och deras närstående kan komma för att få råd, stöd och behandling, antingen på eget initiativ eller efter hänvisning. Lättillgängligheten gör det möjligt för oss att tidigt sätta in de insatser som behövs för den unge och dess närstående. Vi har även ett uppdrag att arbeta förebyggande och ge råd och stöd till andra enheter och professioner.

Mini-Maria drivs i samverkan mellan kommunerna och Regionhälsan, Västra Götalandsregionen. Den medicinska personalen bemannas via Regionhälsan och den psykosociala personalen bemannas från kommunerna. Enhetschefen för ungdomsmottagningen i Mölndal är enhetschef för hälso- och sjukvårdspersonalen på Mini-Maria och har ett delat ledarskap för verksamheten tillsammans med chefer från kommunerna. På mottagningen finns det socionomer, sjuksköterskor och psykolog som tillsammans med dig som läkare arbetar i team med ungdomarna och deras familjer. Det tvärprofessionella arbetet är en röd tråd i verksamheten.

Om arbetet

Vi söker läkare till våra mottagningar i Mini-Maria Västra som är belägna i kranskommunerna till Göteborg. Mottagningen har varit igång sedan september 2022 och verksamheten bedrivs på primärvårdsnivå och utgör ett komplement till samhällets övriga resurser. Stöd och behandling som erbjuds är frivillig och unga och deras närstående kan söka sig på eget initiativ eller blir hänvisade till för att få råd, stöd och behandling för problem rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Verksamheten utgör ett komplement till samhällets övriga resurser. Vi är ingen remissinstans men att följa upp ungdomar som dömts till ungdomskontrakt via socialtjänsten ingår i vissa kommuner. Verksamheten arbetar utifrån socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och annan gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer inom området. Det teambaserade och tvärprofessionella arbetet med ungdomarna i verksamheten ska vara centralt.

Verksamheten ska behandla ungdomar och unga vuxna som i kombination med problematik rörande riskbruk, skadligt bruk och beroende har lindriga psykiska besvär för att exempelvis förhindra att utvecklingskriser övergår i mer omfattande psykisk problematik. Vid redan utvecklad samsjuklighet eller etablerat missbruk remitteras ungdomen till annan vårdnivå.

Exempel på arbetsuppgifter för läkaren på Mini-Maria är: Ingå i och bistå teamet med bedömningar, diagnostik och utredning av vårdnivå, remittera till annan vårdnivå, konsultation till övrig personal och vårdgrannar.

Om dig

Du som läkare ska ingå i det tvärprofessionella teamet tillsammans med sjuksköterskor, socionomer och psykolog. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver uppdraget specifik kompetens och erfarenhet om ungdomars sociala och psykologiska utveckling.

Lämplig inriktning är Allmänmedicin, barn och ungdomsmedicin eller psykiatriker.
Kunskap om beroende- och psykiatriperspektiv är hjälpsamt för att förstå den grundläggande problematiken. Men framför allt söker vi dig med ett intresse och engagemang för målgruppen och ett intresse för att vara med och fortsätta uppbyggnaden av en relativt ny verksamhet. Viktiga egenskaper för tjänsten är samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt och i team.

Villkor

Geografiskt tänker vi oss att läkaren i huvudsak arbetar i Mölndal men det kan bli tillfällen då läkaren behöver resa med ut till en annan kommun.

Tjänsten är på 20% men kan kombineras med annan tjänstgöring upp till 75%. Söker du en större tjänst finns ett liknande uppdrag i Mini-Maria Norra som kan kombineras om du kan tänka dig att resa. Vi har också vissa vakanser på kringliggande ungdomsmottagningar.

Urval och intervjuer sker fortlöpande. 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Mölndal med omnejd
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/43
Kontakt
  • Agneta Lindkvist, Områdeschef, 0724-541158,agneta.lindkvist@vgregion.se
  • Britt Lundmark TF Enhetschef , 072-2092586,britt.lundmark@vgregion.se
Facklig företrädare
  • Carina Iloson, Läkarförbundet, 0700-822131
Publicerat 2024-02-22
Sista ansökningsdag 2024-03-21

Tillbaka till lediga jobb