Folkhögskoleförvaltningen, Folkhögskolekansliet

Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.

Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.Beskrivning

Validering Väst är en enhet som organisatoriskt ligger under Folkhögskoleförvaltningen.

Validering effektiviserar kompetensförsörjningen!

Vid validering synliggörs och erkänns en individs kunnande, vilket bland annat möjliggör effektivare vägar till arbete, effektivare omställning och förkortade utbildningsinsatser. Detta leder till stora vinster för individ, arbetsgivare och samhälle. I Sverige används validering i förhållandevis liten omfattning och potentialen för ytterligare effektiviseringar inom kompetensförsörjningsområdet är därmed stor. För att öka omfattningen och kvaliteten i valideringsinsatserna och därmed kompetensförsörjningsinsatserna i Västra Götaland, finns Validering Väst som en stödstruktur för validering. Denna stödstruktur ska agera regional motor samt vara drivande, samordnande, stödjande och kunskapshöjande i sin funktion. Arbetsgruppen består av fyra kollegor som tillsammans arbetar för att förverkliga de mål som satts upp för verksamheten. De organisationer som Validering Väst arbetar tillsammans med är kommun, region, olika branscher, arbetstagarorganisationer, olika skolformer och relevanta myndigheter.

Validering Västs arbetssätt inspirerar medarbetare till vilja och mod att testa, utveckla och implementera nya lösningar.

Arbetsuppgifter

I ditt arbete kommer du att vara med och strategiskt prioritera och planera vilka uppdrag Validering Väst tar sig an, samtidigt som du också operativt arbetar med att genomföra en del av uppdragen tillsammans med dina kollegor. Du kommer att arbeta i nära samarbete med verksamhetsansvarig för Validering Väst. Förutom den strategiska delen av ditt arbete kan dina arbetsuppgifter bestå av att utveckla nya valideringsmodeller tillsammans med branscher, utbildningsaktörer och myndigheter samt att planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser kopplade till validering. Tillsammans med medarbetare inom Validering Väst planerar, genomför och utvärderar du de insatser som gemensamt prioriteras. I ditt arbete reser du mycket och har en stor del av arbetstiden på olika platser där dina tjänster behövs. Du har stora möjligheter att påverka hur du lägger upp ditt arbete samtidigt som du därför inte har en arbetsgrupp som du träffar dagligen. Arbetsmöten och planering sker oftast digitalt.

Kvalifikationer

Du har en universitets- eller högskoleexamen inom lärande, samhällsorientering eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har en erfarenhet av strategiskt arbete, gärna som ledare. Du har arbetat med validering strategiskt och gärna också operativt i någon form.

Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar och överväganden till detta. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.

Villkor

Tillsvidare, 100%. Arbetsuppgifterna är flexibla där arbetsmöten och planering oftast sker digitalt. Arbete kan därför utföras från valfri ort. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/6737
Kontakt
  • Kicki Mällbin, Validering Väst, 0708-840440
  • Anna Lindeblad, Validering Väst, 0734-158563
  • Anders Ahlström, Förvaltningschef, 0767-754849
Publicerat 2023-11-06
Sista ansökningsdag 2023-11-20

Tillbaka till lediga jobb