Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Klinisk mikrobiologi

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Regional laboratoriemedicin består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Organiseringen av laboratoriemedicin är ny från 1 januari 2021 och uppdraget är att skapa jämlik och effektiv vård för alla patienter i hela Västra Götalandsregionen.

Arbetsuppgifter

Mikrobiologisk odling och hantering av patogena bakteriearter. Optimering av DNA-extraktioner och uppreningar av DNA, vilka tillämpas för olika NGS-DNA-sekvenseringsplattformar, med fokus på DNA-sekvensering inför analys med Illumina och Oxford Nanopore Minion.

Genomsekvensdataanalys, annotering och jämförande analyser. Optimering av proteinanalyser inför masspektrometri, inklusive yt- och helcellsanalyser av bakterier, som tillämpas för peptidbaserade "proteotypnings"-analyser. Genom- och proteom-dataanalyser av peptid- och protein-biomarkörer för AMR och virulens.

Förberedelse av manuskript för publicering i peer-review tidskrifter (på engelska) och presentation av forskningsresultat på internationella workshops och konferenser. Handledning av annan personal inklusive forskartekniker, studenter och besökande forskare. Erfarenhet och expertise bör dokumenteras med en publiceringsjournal.

Anställningen gäller en projektanställning under 1 år. 

Om dig  

Krav:

 • Du har Magister- eller Masterexamen inom biologi.
 • Goda kunskaper i engelska, både i skrift och tal.
 • Minst 5 års laboratorieerfarenhet, inklusive hantering och odling av bakterier.
 • Goda erfarenheter av DNA-extraktion från bakterier och upprening av DNA som förberedelse för DNA-sekvensering.
 • Goda erfarenheter av olika DNA-sekvenseringsplattformar.
 • Erfarenhet av arbete med DNA-sekvensdata.
 • Erfarenhet av beredning av bakterieprover för proteomikanalyser.

Meriterande: 

 • Goda erfarenhet av arbete med patogena bakteriearter och med stammar som uppvisar antibiotikaresistens.
 • Erfarenhet av sammanställning av helgenomdata, annotering av genom, samt jämförande DNA-sekvensanalyser.
 • Erfarenhet av bakteriell taxonomi och karakterisering av nya arter.
 • Kunskap om identifiering och fylogenetiska analyser av bakterier genom jämförande DNA-sekvensdata och metagenomikanalyser av mikrobiella samhällen.
 • Goda erfarenhet av kvalitativ och kvantitative proteomik.
 • Du har kunskaper kring antibiotikaresistens och miljöaspekter.

Sökanden bör vara organiserad och flexibel med förmåga att arbeta självständigt och inom en grupp med fokus på mikrobiell genomik och proteomik.

Välkommen med din ansökan!

Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/9185
Kontakt
 • Edward Moore, forskningsledare, 070-259-8355
 • Josef Pannee, enhetschef, 072-2001508
 • Rahil Dahlén, enhetschef, 072-2000992
Facklig företrädare
 • SACO, Ewa Johansson, 031-3424709
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2022-12-02

Tillbaka till lediga jobb