Koncernkontoret, Regional Utveckling, Kollektivtrafik & Infrastruktur

Vill du vara med och bidra till ett hållbart samhälle med utveckling i hela Västra Götaland? På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad och bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland. 

Koncernkontoret är en del av Västra Götalandsregionen, med ansvar för att utveckla och samordna frågor som rör regionens verksamheter inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och kollektivtrafik. Koncernkontorets verksamhet finns på flera orter i Västra Götaland. Uppdraget är att stödja politiska nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och se till att politiska beslut förverkligas.

Nu söker vi en ny Infrastruktur- och kollektivtrafikchef.

Ditt uppdrag
Infrastruktur- och kollektivtrafikavdelningen driver utveckling i riktning mot den regionala utvecklingsstrategins mål 2030 - Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Avdelningen är ett tjänstemannastöd till Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och andra politiska nämnder och styrelser som arbetar med hållbar regional utveckling. Avdelningen ingår i koncernstab regional utveckling i Koncernkontoret och du kommer att ingå i stabens ledningsgrupp.

Vi söker dig som tillsammans med kompetenta medarbetare vill leda och driva samhällsutveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart transportsystem i Västra Götaland. Infrastruktur- och kollektivtrafikavdelningen driver strategiskt långsiktigt arbete för ett hållbart resande, infrastruktur och utbyggnad av bredband som en del av den regionala samhällsplaneringen för Västra Götaland. Arbetssättet bygger på samverkan med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra aktörer.

Avdelningen består av ett 15-tal medarbetare och huvuduppgifterna för avdelningen är att:

 • planera kollektivtrafikens långsiktiga utveckling och bidra till transportinfrastrukturens utveckling i Västra Götaland.
 • samordna dialogen med kommuner/kommunalförbund, Trafikverket och departement i syfte att utveckla infrastruktur och kollektivtrafik i Västra Götaland.
 • verka för utbyggnad av bredband i hela Västra Götaland.
 • samverka kring regional fysisk planering inom den regionala utvecklingsstrategin
 • driva och stötta forskning-och utvecklingsprojekt inom området

Din roll som chef innebär att leda avdelningen och vara ansvarig tjänsteperson för infrastruktur och kollektivtrafiknämnden. I det ingår bland annat ansvar för ledning av Västra Götalandsregionens arbete som kollektivtrafikmyndighet och ägare av Västtrafik AB. Det omfattar till exempel processen med revidering av Trafikförsörjningsprogram samt uppdrag och budget till Västtrafik. I din roll ingår också att leda beställningsuppdraget till Trafikverket kopplat till regional infrastrukturplan och arbetet med att samla och driva Västra Götalands infrastrukturbehov inför revideringar av nationell infrastrukturplan.

Vilka kvalifikationer ska du ha?

 • Erfarenhet av att vara chef och ledare för kunskapsintensiv verksamhet
 • Erfarenhet från utvecklingsarbete inom infrastruktur, kollektivtrafik och samhällsplanering
 • Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
 • Relevant akademisk examen  

Vi ser att det är meriterande om du har: 

 • Erfarenhet av att driva utvecklingsarbete i samverkan med aktörer såsom kommuner, nationella myndigheter och näringsliv.
 • Regionala och nationella nätverk med koppling till hållbar utveckling samt erfarenhet av internationellt samarbete. 

Vem är du?
Som person har du förmågan att motivera och engagera medarbetare och skapa förutsättningar för att nå verksamhetens mål. En god arbetsmiljö är viktig för dig och den uppnår du bl a genom att vara prestigelös, tydlig och genom att prioritera och delegera. Du har ett kommunikativt och tillitsbaserat ledarskap, lyssnar och ger feedback som bidrar till utveckling och ett bra samarbets- och samverkansklimat. Du ser till helheten, driver förändringsarbete och verksamhetsutveckling tillsammans med medarbetare och kollegor. Du är en analytisk och strukturerad person och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som chef och ledare.

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:

 • Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
 • Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
 • Feedback bidrar till vår utveckling.

Övrigt
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.

Läs om våra förmåner: Förmåner - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/5175
Kontakt
 • Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson, 0706-630918
 • Miljöchef Gustaf Zettergren, 0700-824158
Facklig företrädare
 • Vision: Jeanette Hansson, 0767-742849
 • SACO: Stig Roos, 0702-554919
 • Ledarna: Nilu Thunell, 0727-430710
Publicerat 2022-06-20
Sista ansökningsdag 2022-08-14

Tillbaka till lediga jobb