Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. Hos oss är det viktigt med digital kompetens och att alla bidrar till den digitala utvecklingen. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om oss

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) vid Göteborgs universitet (GU) ingår i en nationell satsning kring translationell forskning och har etablerats i samarbete med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca. Inom WCMTM vid GU har vi fokus på molekylärmedicinska aspekter av metabola och degenerativa sjukdomar, neurovetenskap, inflammation, cancer, genomik samt life science kemi i ett samlat program där över 20 forskargruppsledare verkar för att stärka translationell forskning. WCMTM har också under de senaste två åren rekryterat två nya forskargruppsledare med bioinformatisk inriktning på sina forskningsprogram, vilket gör att centrumet fått både en bred portfölj och spetskompetens.

I nuvarande utlysning söker vi dig som är legitimerad och disputerad ST-läkare eller specialistläkare med aktiv forskning inom något av våra fokusområden. Inom ramen för tjänsten kombineras din kliniska tjänstgöring med 50% forskning i två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Forskningstiden finansieras av regionmedel inom WCMTM. Tjänsteinnehavaren erhåller även finansiering för två medarbetare (postdoc och doktorand eller motsvarande) samt medel för driftskostnader under två år, också här med möjlighet till förlänging i ytterligare två år.

En anställning inom det nätverk som WCMTM utgör innebär goda möjligheter för dig att utvecklas som självständig forskare. Lokalt skapas många möjligheter till interaktioner vid GU, Sahlgrenska universitetssjukhuset och AstraZeneca, både för dig som gruppledare och för dina gruppmedlemmar. Nationellt arrangeras årliga möten för gruppledare vid de olika Wallenbergcentrumen för molekylär medicin i Göteborg, Lund, Linköping, Umeå samt vid Science for Life Laboratories (SciLifeLab) i Stockholm/Uppsala.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med 2-årigt forskningsutrymme om 50%.

För mer information var god se:

www.gu.se/en/molecular-translational-medicine

www.nmmp.se

Arbetsuppgifter

Din forskningsverksamhet ska rymmas inom och komplettera den forskningsportfölj som finns vid Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, vilket ska beskrivas tydligt i ansökan.

Sökande får gärna kontakta våra befintliga gruppledare för ytterligare information: https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine

Bedömningsgrunder:

Sökande kommer i första hand att bedömas avseende vetenskaplig skicklighet och forskningsprogrammets vetenskapliga kvalitet samt hur väl projektet kan tänkas interagera med och stärka pågående forskning vid WCMTM.

Vidare kommer sökandes kliniska skicklighet och hur den kliniska profilen stämmer överens med våra fokusområden ha stor betydelse i bedömningen.

Pedagogisk och administrativ skicklighet samt ledarskap kommer också beaktas.

Med ansökan ska bifogas:

  1. Personligt brev, max 1 sida
  2. CV, max 2-3 sidor
  3. Forskningsprogram, 5-10 sidor inklusive referenser, font Times New Roman 12
  4. Publikationslista, för de senaste sju åren
  5. Sökandes egen sammanfattning av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och klinisk skicklighet, max 3 sidor
  6. Andra bilagor som du vill styrka din ansökan med utifrån bedömningsgrunderna

Ansökan får skrivas på svenska eller engelska.

Om dig

Vi söker dig som är disputerad läkare med god forskningsmeritering inom några av våra fokusområden. I första hand kommer de kandidater i fråga som har mindre än sju år sedan disputation. Avräkningsbar tid är exempelvis föräldraledighet och klinisk tjänstgöring. Läkarlegitimation är ett krav. För internationella sökande tillkommer krav på godkänt kunskapsprov. Klinisk erfarenhet inom disciplin som är relevant för något av våra fokusområden är starkt meriterande.

Personlig lämplighet samt den sökandes plan för att utveckla en självständig forskningsgrupp och att interagera med pågående forskning vid WCMTM kommer att väga tungt i den sammanvägda bedömningen. 

Välkommen med din ansökan!

Tillsammans för patienten - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Den organisatoriska tillhörigheten bestäms utifrån kandidat.
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/4761
Kontakt
  • Tf föreståndare WCMTM; Professor, Margit Mahlapuu, 0706-310109
  • Forskningskoordinator WCMTM; dr Julia Grönros, 0766-186113
Facklig företrädare
  • Maud Eriksson, SACO, 031-3431021
Publicerat 2022-06-06
Sista ansökningsdag 2022-07-31

Tillbaka till lediga jobb