Regionhälsan, FoUU

Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet.

Om oss

FOUUI primär och nära vård är en stödresurs för primärvårdens kunskapsskapande, nytänkande och lärande. Hos oss arbetar primärvårdsmedarbetare från verksamheterna som forskningsledare, doktorander, studierektorer, utvecklingsledare, innovationsledare och koordinatorer med att bidra till god nära omställd vård.

Om arbetet

I rollen som projektledare ska du utveckla hur implementeringsstödsfunktionen kan och bör arbeta. I dialog med den regionala kunskapsstyrningsorganisationen, primärvårdsrådet och primärvårdens samordningsråd ska du med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap, testade arbetssätt och vårdförlopp, tillhandahålla medel och verktyg som möjliggör framgångsrik implementering i primärvårdsverksamheterna. Du ska arbeta på ett sådant sätt att implementeringsstödet skapar möjligheter till lärande och kontinuerliga förbättringar. Du kommer att leda ett team som arbetar med information, kommunikation, utbildning, digitala produkter, eventuella kampanjer, uppföljnings- och utvärderingsstöd. Du samspelar med hela FoUUI-verksamheten och dess ledning för att ha tillgång till de resurser som funktionen kan behöva förutom sina egna.

Om dig

Vem är du och vad bör du ha för kvalifikationer? Du är legitimerad i ett vårdyrke och får gärna vara disputerad. Du har utbildning och erfarenhet av implementering, förbättring och förändring som medarbetare, ledare och helst också som chef. Vi söker dig som efter projektets genomförande kan vara intresserad av att söka ett framtida eventuellt enhetschefsjobb avseende implementering - om projektet faller väl ut och finansiering erhålls.

Bakgrund

Det finns ett tilltagande behov av att säkerställa implementering av nya arbetssätt baserat på nya kunskapsstöd (riktlinjer, vårdprogram, mm) inom primärvårdens olika verksamheter. Primärvårdens enheter är generellt små enheter med få anställda vilket försvårar för verksamheterna att på egen hand överblicka och implementera nya kunskapsstöd (riktlinjer) som tas fram nationellt och regionalt.

Systemet för kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. Primärvårdens medarbetare ingår i arbetet med kunskapsstyrning inom de flesta sjukdomsområden.

Primärvårdsrådet motsvarar övriga regionala programområdena i systemet för kunskapsstyrning. Programområdens uppdrag är bland annat att ”se till att nationella kunskapsunderlag tas omhand och genom ett gemensamt lärande omsätts i regionala processer”. Primärvården behöver ett utökat implementeringsstöd eftersom det är så många verksamheter som ska omfattas - över 700 vårdenheter, varav 200 vårdcentraler och knappt 140 rehabenheter, där hälften av alla enheter är privata. Det behövs en särskild organisation och särskilda resurser för att på ett konkurrensneutralt sätt kunna erbjuda stöd till implementering och kvalitetsutveckling i primärvården i Västra Götaland. Till exempel behöver en implementeringsstödstruktur arbeta med:

  • stöd för implementering, t.ex. av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
  • organiserad utbildning riktad till medarbetare i primärvården
  • stöd för att göra PrimärvårdsKvalitet till det självklara verktyget för kvalitetsutveckling i primärvård
  • samordna och sprida satsningar i primärvård på ett strukturerat sätt

Uppdragstagaren till ett sådant regionalt uppdrag ansvarar för att utveckla till exempel arbetssätt, organisation och samordning av områdena samt vid behov underlätta möjlighet till fortbildning av medarbetare i primärvården i samarbete med till exempel regionala processteam. Uppdraget ska ses som ett komplement till det regionala systemet för kunskapsstyrning som har ett uppdrag att stödja implementering av nya arbetssätt och ny kunskap i hälso- och sjukvård i primärvården.

Villkor och ansökan
Tjänsten är en visstidsanställning med start så snart som möjligt och projektet pågår fram till 30 Juni 2022. Placeringsort kan diskuteras men tjänsten innebär arbete i hela regionen. Placeringsort kan vara på något av våra FOUUI-centrum i Göteborg, Vänersborg, Skövde, Borås.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg, Borås, Skövde, Vänersborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4290
Kontakt
  • Sven Kylén, 070-5229674
Publicerat 2021-07-02
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb