Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Svenljunga

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Beskrivning

Naturbruksskolan Svenljunga söker en specialpedagog. Som specialpedagog ser du till att optimera samspelet mellan individ och utbildningsmiljö. Ditt perspektiv är riktat mot olika aspekter av individers delaktighet, kommunikation och lärande. Du bidrar genom att:

• Ha ett inkluderande arbetssätt samt arbeta relationsskapande med elever/vux/studenter och kollegor.
• Kunna identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete runt elever/vux/studenter.
• Kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera på organisations-, grupp- och individnivå
• Delta i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja elever/vux/studenter och utveckla verksamhetens lärmiljöer
• Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.

Specialpedagogen ingår i ett elevhälsoteam tillsammans med kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.

Kvalifikationer

• Kvalifikationskrav: Specialpedagogexamen.
• Erfarenhet av att upprätta handlingsplaner utifrån studerandes olika behov.
• Erfarenhet av att utreda läs- och skrivsvårigheter.
• Du har ett inkluderande arbetssätt mot elever och kollegor.
• Du arbetar med IKT som stöd för alla elever/vux/studenter men särskilt elever/vux/studenter i behov av stöd bör vara ett genuint intresse hos dig då detta ska genomsyra all undervisning på skolan.
• Du har en helhetssyn på elevens/vux/studentens lärande och förmågor.
• Du har viljan och förmågan att stimulera elever/vux/studenter på olika nivå.
• Du vill arbeta enskilt med elever/vux/studenter i behov av särskilt stöd, men också med stödinsatser i den ordinarie undervisningen i klass/grupp.
• Du gör pedagogiska utredningar och hjälper till att utforma åtgärdsprogram för att stödja elever/vux/studenter.
• Du har ett synsätt som innefattar ett genuint elev/vux/studentfokus och intresse av att aktivt delta i utvecklingsarbetet på skolan.
• Ett förhållningssätt utifrån våra kärnvärden: ansvar, gemenskap och utveckling, så som de är definierade i vår värdegrundsplattform.
• Elev/vux/student-/kundfokus - alla ska vilja vara med och bidra till huvudprocessen och måluppfyllelsen i enlighet med målen och den pedagogiska plattformen.
• Nödvändiga insikter i de lagar och föreskrifter som gäller för skolväsendet.
• Körkort B.

Villkor

Arbete kan förekomma i samtliga av Naturbruksförvaltningens utbildningsformer, dvs. gymnasium, yrkesvux och gymnasiesärskola, yrkeshögskola samt inom kompetenscentrauppdraget för de Gröna Näringarnas tillväxt och utveckling.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Svenljunga
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4289
Kontakt
  • Peter Nyman, Rektor, 0724514013
Facklig företrädare
  • Johan Sipola, Lärarnas Riksförbund, 072-5108483
  • Johan Tropp, Lärarförbundet, 072-4514013
Publicerat 2021-07-02
Sista ansökningsdag 2021-08-01

Tillbaka till lediga jobb