Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- & Sjukvård, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Vi söker en tjänstedesigner som vill vara med och utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och bidra till att bygga förmågan till att jobba med användarinvolvering och tjänsteutveckling för att bättre förstå och möta behov och efterfrågan av hälso- och sjukvårdstjänster nu och i framtiden.  

Beskrivning
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? På Koncernkontoret är vi drygt 1500 medarbetare som varje dag är med och gör skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare. Våra avdelningar arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö, kommunikation, ekonomi, HR, inköp och digitalisering. Koncernkontoret arbetar på regionstyrelsens uppdrag och ger ett samordnat stöd till ett antal styrelser och nämnder. 

Enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har, tillsammans med övriga enheter ansvaret för att leda, samordna och stödja långsiktig och strategisk utveckling av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Syftet är att uppnå en god, säker och jämlik vård. I uppdraget ingår arbetet med systemet för kunskapsstyrning där nära samarbete sker med regionala programområden och förvaltningarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå en vård med högsta möjliga kvalitet.

Enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har i uppdrag, bland annat, att stödja nationella och regionala programområden och processteam utöver de som omfattar cancersjukdomar. Enheten består även av teamen Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Ditt uppdrag
Som tjänstedesigner är du en del i det tjänstedesignteam som arbetar med att utforska, testa och skapa förslag på hur verksamheter inom hälso-och sjukvård kan anpassas till den enskilde istället för att den enskilde ska anpassa sig till verksamheterna. Som tjänstedesigner kommer du att delta i och leda olika förbättringsarbeten där vårdtjänster utvecklas tillsammans med både användare och medarbetare. En viktig del i arbetet blir att skapa mötesplatser där olika människor och kunskapsområden kan mötas för att utbyta erfarenheter och generera idéer. I västra Götalandsregionen pågår ett omfattande arbete med att vården genomsyras av ett personcentrerat arbetssätt. Därför är det viktigt att i högre grad involvera patienter och patientföreträdare i behovsanalyser men också i utformningen och genomförandet av insatser och i vårdens utvecklingsarbete.

 I arbetet som tjänstedesigner ingår att: 

 • Utveckla befintliga vårdtjänster och arbetssätt  
 • Ta fram koncept för nya vårdtjänster och arbetssätt 
 • Facilitera, driva och leda designprocessen med hjälp av olika metoder och verktyg. 
 • Involvera patienter, närstående, medarbetare, och kringliggande system i utvecklingsarbetet. 
 • Använda ett helhetstänk där både detaljer och helhet designas så att alla inblandade parter kan interagera med varandra på ett värdeskapande sätt. 
 • Testa! Att kontinuerligt skapa och testa hypoteser och förändringsförslag ihop med patienter, närstående och medarbetare under hela utvecklingsarbetet. 
 • Informera, utbilda och träna vårdens medarbetare i att använda design som metod. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Läs om våra förmåner på https://insidan.vgregion.se/min-anstallning/formaner/

Kvalifikationer
Du har en utbildning inom design på universitetsnivå lägst motsvarande kandidatexamen. Du har erfarenhet av arbete som tjänstedesigner inom olika områden. Vi ser gärna att du också har erfarenhet från att ha arbetat med hälso- och sjukvård inom offentlig sektor. 

Vem är du?
Som person ser vi att du är ansvarstagande, lyhörd och inkluderar andra genom ett pedagogiskt och empatiskt arbetssätt. Du är genuint intresserad av att förändra Hälso- och sjukvården, trygg och självständig, analytiskt och har god samarbetsförmåga, bekväm med att leda arbete; innovativ förmåga till nytänkande; öppet och normkritiskt förhållningssätt. 

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:

 • Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
 • Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
 • Feedback bidrar till vår utveckling.

Övrigt
Vi eftersträvar jämlikhet där alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter till att utvecklas, göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen.

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4093
Kontakt
 • Lars Rex, enhetschef, 0730-448048
 • Fredrik Sandberg, regionutvecklare, 0730-887361
Facklig företrädare
 • Vision: Sune Olsson, 0700-82 27 73
 • SACO: Stig Roos, 0702-55 49 19
Publicerat 2021-06-22
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb