Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- & Sjukvård, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Beskrivning
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? På Koncernkontoret är vi drygt 1500 medarbetare som varje dag är med och gör skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare. Våra avdelningar arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö, kommunikation, ekonomi, HR, inköp och digitalisering. Koncernkontoret arbetar på regionstyrelsens uppdrag och ger ett samordnat stöd till ett antal styrelser och nämnder.

Koncernstab hälso- och sjukvård följer hälso- och sjukvårdsutvecklingen nationellt och internationellt samt bevakar förändringar vad gäller lagstiftning inom hälso- och sjukvårdens område. Koncernstab hälso- och sjukvård leder, samordnar och utvecklar hälso- och sjukvården som system tillsammans med såväl övriga staber på koncernkontoret som med förvaltningar och externa intressenter. Koncernstaben har i uppdrag att stödja hälso- och sjukvårdsstyrelsen, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna samt utförarna i hälso- och sjukvård- och tandvårdsfrågor.

Enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har, tillsammans med övriga enheter ansvaret för att leda, samordna och stödja långsiktig och strategisk utveckling av kvalitet inom hälso- och sjukvården. Syftet är att uppnå en god, säker och jämlik vård. I uppdraget ingår att driva arbetet med systemet för kunskapsstyrning där nära samarbete sker med regionala programområden och förvaltningarna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå en vård med högsta möjliga kvalitet.  

Enheten kvalitetsdriven verksamhetsutveckling har i uppdrag, bland annat, att stödja nationella och regionala programområden och processteam utöver de som omfattar cancersjukdomar. Enheten består även av teamen Kunskapscentrum för jämlik vård och Kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Ditt uppdrag
Du kommer ingå i ett team som kommer ha nära samarbete med de olika enheterna inom Koncernkontoret där vi gemensamt med förvaltningarna kommer utveckla nya arbetssätt. Din roll kommer innebära att stå för viktiga delar som rör verksamhetsutveckling så att vi kan än bättre utveckla vården för våra patienter där rollen är att stödja kvalitets- och förbättringsarbeten.

Utmaningarna som väntar är dig är stora och spännande där målet vi har är att designa vården utifrån patienters och närståendes behov och förväntningar.

  • Fokusera på effekter och resultat som hälso- och sjukvården förväntas ge individer, grupper.
  • Arbeta med ett tydligt fokus på de ojämlikheter som finns inom vården.
  • I samarbete med olika aktörer stärka förmågan att utveckla samarbetsarenor inom och utanför hälso- och sjukvården.
  • Motivera ledare och medarbetare att ”ställa om” för att förbättra vårdens kvalitet. 

Vad kan vi erbjuda dig?
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Läs om våra förmåner på https://insidan.vgregion.se/min-anstallning/formaner/

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning. Du är en person som vågar och kan tänka annorlunda och har god förmåga att bygga varaktiga relationer tillsammans med människor. Du ska ha omfattande erfarenhet av att leda och driva verksamhetsutveckling, utvecklingsarbete, projektarbete eller konsultativt arbetssätt. Du är väl förtrogen med angreppssätt och metoder för strategisk utveckling och förnyelse.

Vem är du?
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet samt god analytisk och kommunikativ förmåga.

Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:

  • Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
  • Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
  • Feedback bidrar till vår utveckling.

Övrigt
Vi eftersträvar jämlikhet där alla medarbetare ska ha lika möjligheter och rättigheter till att utvecklas, göra ett bra arbete och trivas på arbetsplatsen.

Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/4027
Kontakt
  • Lars Rex, enhetschef, 0730-448048
Facklig företrädare
  • Vision: Sune Olsson, 0700-82 27 73
  • SACO: Stig Roos, 0702-55 49 19
Publicerat 2021-06-18
Sista ansökningsdag 2021-08-08

Tillbaka till lediga jobb