Naturbruksförvaltningen

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Beskrivning
Naturbruksförvaltningens skolor är geografiskt spridda i hela regionen för att möta de gröna näringarnas behov och efterfrågan. Naturbruksskolan Uddetorp är administrativt centrum för vuxenutbildningarna som omfattar den kommunala vuxenutbildningen, Biologiska yrkeshögskolan (BYS) samt olika former av uppdragsutbildningar, validering, projekt, integrations- och arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen har under de senaste åren genomgått stora förändringar för att inom ramarna kunna utveckla pedagogik och lärande, locka fler elever, och kunna möta de gröna näringarnas behov av stöd för sin tillväxt och utveckling. Totalt omfattar vuxenutbildningarna ca 500 elever och inom hela förvaltningen arbetar ca 290 medarbetare med alla våra skolformer. Utbildningsorganisationens arbete inom Naturbruksförvaltningen leds av skolchef som tillsammans med rektor för respektive verksamhet arbetar för att driva och utveckla verksamheten framåt mot uppsatta mål.

Ledningsorganisationen för naturbruksförvaltningens vuxenutbildningar består idag av två rektorstjänster som delar ledningsansvaret för de vuxenutbildningar naturbruksförvaltningen erbjuder inom både gymnasial vuxenutbildning och yrkeshögskola.
Ansvaret är idag uppdelat så att en rektor har ansvar för utbildningar inom djur och trädgård medan den andra har ansvar för utbildningar inom lantbruk, häst och skog. I förvaltningens uppdrag ingår att erbjuda vuxenutbildningar vid förvaltningens samtliga naturbruksskolor dvs Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp.

Den rektor vi nu söker kommer att ha ansvar för vuxenutbildningar inom lantbruk, häst och skog.

Arbetsuppgifter
Som rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet enlighet med styrdokument och förvaltningsövergripande vision och mål. Du har verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar. Tillsammans med skolchef, övriga rektorer/biträdande rektorer i organisationen samt förvaltningens kansli ansvarar du för samverkan med näringen, kommunerna samt att vidareutveckla samarbetet mellan förvaltningens skolor. Resor mellan skolenheterna ingår i arbetet.

I ditt uppdrag ingår att tillsammans med din rektorskollega för vuxenutbildningarna och skolchef utveckla vuxenutbildningarna i enlighet med förvaltningens uppdrag och gällande förordningar för vuxenutbildning och yrkeshögskola. Det innebär bland annat att utveckla vuxenutbildningarna till kontinuerliga verksamheter med flexibla studie- och distributionsformer, att utveckla valideringsarbetet, arbetsmarknads- och integrationsprojekt. Du ansvarar för att vuxenutbildningarna bidrar till tillväxt och utveckling av de gröna näringarna inom Västra Götalandsregionen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och adekvat högskoleutbildning, varav minst 30hp är pedagogik. Erfarenhet av pedagogiskt arbete samt god självkännedom och vitsordad personlig lämplighet utifrån regionens chefskriterier:

  • Mål och resultatinriktat chefskap
  • Kommunikativt chefskap
  • Utvecklingsorienterat chefskap
  • Värdegrundsbaserat chefskap

Du är tydlig, utvecklingsinriktad och en skicklig ledare. Du är väl förtrogen med skollag och dess krav på hur elever/studerande ska mötas utifrån var och ens behov, önskemål och förutsättningar. Även kunskaper om myndighetsutövning i offentlig verksamhet är viktigt i denna roll. Du är lyhörd och samtidigt duktig på att kommunicera, entusiasmera och motivera medarbetare mot gemensamma mål och ett givet uppdrag. Du förstår vikten av ett starkt varumärke och betydelsen av samarbeten och väl fungerande nätverk samt har god IKT-kompetens och tidigare erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
Inom Naturbruksförvaltningen ser vi mångfald som en självklar styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Villkor
Tillsvidareanställning 100 % sysselsättningsgrad, semestertjänst. Tillträde enligt överenskommelse. För att få en anställning inom vår skolverksamhet krävs ett utdrag ur belastningsregistret, du ansöker om ett via polisens hemsida. 
Urval- och intervjuarbete kommer att ske löpande under ansökningstiden så sök redan idag och senast 6 maj. 

Vi ser framemot din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Vid överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skara
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/2205
Kontakt
  • Yvonne Kjell, Förvaltningschef, 072-2378734
Facklig företrädare
  • Christian Valsamidis, Akavia, 070-0822957
  • Johan Tropp, Lärarförbundet, 070-2417705
Publicerat 2021-04-06
Sista ansökningsdag 2021-05-06

Tillbaka till lediga jobb