Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att fortsatt prioritera utbildningsbefattningar med inriktning operationssjukvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom operationsverksamheten samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som operationssjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen? Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan för att boka en tid för besök i verksamheten.

Utbildningsbefattning - Helfart

Utbildningsbefattning på SU innebär för denna utbildning att du studerar på helfart med bibehållen lön under 1 år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildnings) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet alternativt på distans

Inför start HT2021 finns en möjlighet till distansstudier på lärosäten utanför VGR.
Studier på GU kommer att prioriteras i första hand. Övriga lärosäten enligt prioriteringsordningen nedan.

 1. Göteborg Universitet
 2. Karlstad Universitet
 3. Övriga lärosäten

Observera att Göteborgs Universitet ska sökas i första hand av alla som är intresserade av en utbildningsbefattning inriktning Operation. Därefter kan ansökan kompletteras med de andra lärosätena.

Operationssjukvård antagning.se

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de operationsenheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du ges möjlighet att göra en prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev. Detta kommer i rekryteringsprocessen att hanteras som ett önskemål. Slutlig placering avgörs utifrån bedömning av var inom operationsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den framtida kompetensen behövs bäst.

Rekryterande Operationsenheter

Operation 1 Barn, SU Östra

På Operation 1 barn bedrivs anestesi, uppvaknings- och operationssjukvård. De flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken. Vi har patienter från barnmedicin, barnonkologi, barntandvård, ortopedi, ögonsjukvård, öron-näsa-halssjukvård, neurokirurgi, thoraxkirurgi, handkirurgi samt transplantationskirurgi.

Vill du veta mer?
Kontakta Catrine Hansson-Ljung, Vårdenhetschef Operation 1, catrine.hansson-ljung@vgregion.se

Operation 1 Östra, SU Östra

Operation 1 och 2 Östra är numer en enhet men med olika uppdrag. På Operation 1 bedrivs kirurgi som till största delen består av colorectal kirurgi och övre gastrokirurgi samt viss infektionsrelaterad kirurgi. På avdelningen utförs också robotassisterad kirurgi. Operation 1 ger även anestesiservice till tandvården, psykiatriska kliniken, röntgen, GEA, tryckkammarenheten samt medicinkliniken.

Vill du veta mer?
Kontakta Linn Almér, Vårdenhetschef, linn.almer@vgregion.se

Operation 2 Östra, SU Östra

Operation 1 och 2 Östra är numer en enhet men med olika uppdrag. Avdelningen består av sex operationssalar, en postoperativ enhet samt en preoperativ del där patienterna förbereds inför sin operation. Antalet anställda är ungefär 65 medarbetare.

Operationsenheten servar kvinnokliniken med anestesi och operation för gynekologisk- och obstetrisk kirurgi. Enheten har ett stort akutuppdrag inom obstetrik. Parallellt med detta bedrivs elektiv gynekologi och planerade obstetriska ingrepp.

Vill du veta mer?
Kontakta Malin Andersson, Vårdenhetschef, malin.linda.andersson@vgregion.se

Operation 1 Mölndal, SU Mölndal

Operation 1 har sju operationssalar och öppet dygnet runt. Verksamheten omfattar ortopedisk kirurgi med upptagningsområde Västra Götaland samt för vissa specifika patientgrupper hela landet.  Hälften av operationerna är akuta och resterande planerade som exempelvis protesingrepp och fotkirurgi. Vår avdelning är en av landets största ortopediska operationsverksamhet med över 5000 operationer per år.

Vill du veta mer?
Kontakta Henrik Andersson, Vårdenhetschef, henrik.l.andersson@vgregion.se

Operation 2 Mölndal, SU Mölndal

Avdelningen består av sju operationssalar. En hornhinnebank är också kopplad till avdelningen. Antalet anställda är cirka 35. Operationsenheten som tillhör ögonverksamheten, bedriver ögonkirurgi med stor bredd och omfattning. Alla från prematura barn till vuxna i hög ålder opereras.

Vill du veta mer?
Kontakta Fredrik Schöldström, Vårdenhetschef, fredrik.scholdstrom@vgregion.se

Operation 3 Mölndal, SU Mölndal

Operation 3 Mölndal har sju operationssalar med högspecialiserad dagkirurgi inom specialiteterna ortopedi, öron-näsa-hals, kirurgi och tand/käkkirurgi. Våra patienter är från 1 år och uppåt och kommer i de flesta fall direkt hemifrån. Vi har också en pre- och postoperativ del, väl integrerad med operationsavdelningen.

Vill du veta mer?
Kontakta Madeleine Kurtén, Vårdenhetschef, madeleine.kurten@vgregion.se

Operation 4 Mölndal, SU Mölndal

Operation 4 Mölndal är en nystartad enhet med 3 operationssalar. Handkirurgisk verksamhet som är  bred och omväxlande, allt från dagkirurgi till nationell högspecialiserad sjukvård, inom ledproteskirurgi, artroskopi, mikrokirurgi mm. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige och vi opererar alla åldrar, barn som vuxna. Det största flödet är polokliniska patienter och vi tar hand om hela kedjan.

Vill du veta mer?
Kontakta Ann-Kristin Rimbe, Vårdenhetschef ann-kristin.rimbe@vgregion.se

Operation 1 och 8 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 1 och 8 är en dygnet runt öppen enhet där både akut och elektiv kirurgi bedrivs. De verksamheter som vi främst arbetar med är övre gastro, leverkirurgi, transplantation av lever, njure och pancreas. Dessutom ortoped, tumör, kärlkirurgi, urologi, endokrinkirurgi och mamarkirurgi.
Operation 8 är en toppmodern avdelning med hybridsalar utrustade med avancerad robotutrustning, Utöver det finns en MR-operationssal samt navigationsutrustning för att kunna utveckla och förfina vård och operationsmetoder.

Vill du veta mer?
Kontakta Katarina Johansson Mellbin, Avdelningschef, katarina.johansson.mellbin@vgregion.se
eller Petra Andreasson, Vårdenhetschef, petra.e.andreasson@vgregion.se,
eller Ulrika Granqvist, Vårdenhetschef ulrika.granqvist@vgregion.se 

Operation 2 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

På Thoraxoperation bedrivs högspecialiserad kirurgi för patienter med hjärt- kärlsjukdom samt lungsjukdom. På vår enhet utförs även transplantation av hjärta och lungor och implantation av mekaniska hjärtpumpar. Antalet anställda är ungefär 100 medarbetare inom perfusion, anestesi- och operationsspecialiteterna.

 Vill du veta mer?
Kontakta Kristina Hellekant, Vårdenhetschef, kristina.hellekant@vgregion.se
eller Liselotte Engström, Vårdenhetschef, liselott.engstrom@vgregion.se

Operation 4 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 4 är en högspecialiserad operationsavdelning med inriktning mot framförallt onkologisk gynekologi och urologi. Verksamheten bedriver elektiv kirurgi, viss dagkirurgi och inneliggande vård med varierande ingrepp. Vi utför allt från kortare ingrepp till heldagars operationer. En stor del av vår verksamhet är unik för VGR, så som robotkirurgi och totala exentrationer.

Vill du veta mer?
Kontakta Anna Björnsson, Vårdenhetschef, anna.bjornsson@vgregion.se

Operation 5 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 5 omfattar neurokirurgi och anestesiologi, varav en stor del av uppdraget är barn. Verksamheten bedriver akut och elektiv kirurgi samt service till delar av röntgen och intervention. Akut handläggs, förutom alla former av neurokirurgiska ingrepp även käk-, plastik- och ÖNH kirurgi. På Operation 5 utförs operationer i hjärna, ryggmärg och ryggkotpelare, ofta med hjälp av neuronavigation och mikrokirurgi. Verksamheten utför även operationer i intraoperativ MR-miljö på Operation 8.

Vill du veta mer?
Kontakta Charlotta Rosenkrantz Gustafsson, Vårdenhetschef, charlotta.gustafsson@vgregion.se

Operation 6 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 6 Plastikoperation, Restriktivt kirurgi. Vi opererar patienter med missbildningar, tumörer, skador, degenerativa förändringar och kroppsform som ger funktionella besvär. Inom vissa spetsområden är upptagningsområdet hela Sverige. Vi opererar både vuxna och barn i alla åldrar. Här utförs allt från dagkirurgi till rikssjukvård.

Vill du veta mer?
Kontakta Ann Pernelöv Tenggren, Vårdenhetschef,  ann.pernelov@vgregion.se

Operation 7 Sahlgrenska, SU Sahlgrenska

Operation 7 har en varierande verksamhet och tar hand om både elektiva och akuta patienter i det dagliga operationsprogrammet. Vi arbetar mestadels mot öron-näs och halskliniken och utför tumörkirurgi, näskirurgi, titankirurgi, öronkirurgi inklusive cochleära implantat och avancerad scopiverksamhet. Vi utför även käkkirurgi på vår enhet och har ett samarbete med plastikoperation kring de patienter som behöver det. Åldersspannet på våra patienter sträcker sig från några månader upp till äldre.


Vill du veta mer?
Kontakta Jennie Winsnes, vårdenhetschef, jennie.winsnes@vgregion.se

Villkor och instruktion för ansökan

 1. Ansökan till specialistutbildning som startar HT2021 skall vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars.
 2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 15 mars. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
  Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.
 3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
 4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under april påbörjas intervjuer. Rekryterande chefer från operationsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.
 5. 21 april skickas antagningsbesked ut från antagning.se till de som antagits till specialistutbildning.
  Ansökan i Varbi kompletteras med antagningsbesked omgående.
  Antagningsbesked måste bifogas ansökan utbildningsbefattning för att den ska vara giltig.
 6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas from 3 maj av rekryterande chef.
  Chef informerar medarbetare och går sedan igenom anställningsavtal, överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen.

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail, ku-center.su@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 15
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/770
Kontakt
 • HR-strategiska avdelningen , ku-center.su@vgregion.se
 • Projektledare KU-center, Marina Henriksson, 031- 342 88 42
Publicerat 2021-04-20
Sista ansökningsdag 2021-05-23

Tillbaka till lediga jobb