Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att fortsatt prioritera utbildningsbefattningar med inriktning intensivvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom intensivvård samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som IVA-sjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen? Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan för att boka en tid för besök i verksamheten.

Utbildningsbefattning– Halvfart eller helfart

Utbildningsbefattningarna på SU för inriktning intensivvård kommer att fördelas mellan de två alternativen beskrivna nedan. Eftersom inriktning intensivvård ges av flera lärosäten inom regionen är det viktigt att du aktivt söker till respektive utbildning. Genom att ansöka både till halv- och helfartsutbildningen ökar chansen för någon av de beviljade utbildningsbefattningarna.

Sökbara utbildningar halvfart och helfart antagning.se

Studier på halvfart vid Högskolan i Borås eller Högskolan Väst

Du arbetar kliniskt på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under 2 år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildnings) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet eller Högskolan Väst
Du studerar på heltid med bibehållen lön under 1 år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildnings) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de IVA-enheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du att ha möjlighet att göra en eventuell prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev. Detta kommer i rekryteringsprocessen att hanteras som ett önskemål. Slutlig placering avgörs utifrån bedömning av var inom intensivvårdsverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den framtida kompetensen behövs bäst.

Rekryterande IVA-enheter

CIVA, SU Sahlgrenska

Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdar patienter från de flesta specialiteter och är en viktig länk i några av sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag, såsom levertransplantationer och kraniofaciala plastiker på barn. De största enskilda patientgrupperna utgörs av transplantations-, trauma-, neurokirurgi-, samt kirurgpatienter. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2 dygn. Enheten består av 16 IVA platser och här arbetar cirka 200 personer. Forsknings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten och pågår fortlöpande.

Vill du veta mera?
Kontakta Soudabeh Babaei, Vårdenhetschef, soudabeh.babaei@vgregion.se

PIVA, SU Sahlgrenska

Postoperativ Intensivvårdsavdelning (PIVA) har 10 platser. Uppdraget innebär att övervaka både barn och vuxna efter avancerad kirurgi eller intervention. Arbetet är varierande och du kommer att få vårda patienter som behöver fullt intensivvårdsstöd under flera dygn efter operation, men även patienter som är i behov av ett kortare postoperativt förlopp. För de som studerar på halvfart finns det möjlighet att arbeta inom verksamheten under studietiden. Här finns det möjlighet till rotation mellan de olika IVA-avdelningarna på SU Sahlgrenska.

Vill du veta mera?
Kontakta Ulrika Norlin, Vårdenhetschef, ulrika.norlin@vgregion.se

NIVA, SU Sahlgrenska

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning, med ett regionalt uppdrag, där det framförallt vårdas patienter med hjärnblödningar, traumatiska skallskador samt akuta neurologiska sjukdomar. Enheten består av 8 intensivvårdsplatser och här arbetar ca 70 medarbetare. I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet. På enheten arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor. Forsknings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten och pågår fortlöpande.

Vill du veta mera?
Kontakta Nina Bernhard, Vårdenhetschef, nina.bernhard@vgregion.see

TIVA, SU Sahlgrenska

Thoraxintensivvårdsavdelning (TIVA) har 14 intensivvårdsplatser där även postoperativverksamhet ingår. Här arbetar cirka 140 medarbetare med patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter.

Vill du veta mera?
Kontakta Maria Petersson, Vårdenhetschef, maria.elisa.petersson@vgregion.se

IVA, SU Mölndal

Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt i verksamheten under studietiden.

Vill du veta mera?
Kontakta Carina Svartling, Vårdenhetschef, carina.svartling@vgregion.se

IVA, SU Östra

Intensivvårdsavdelningen på Östra sjukhuset är en allmän intensivvårdsavdelning med åtta vårdplatser samt 13 platser för postop. På enheten bedrivs allmän intensivvård och här vårdas patienter med många olika diagnoser. Det postoperativa uppdraget innebär att övervaka både vuxna och barn efter allmän samt avancerad kirurgi. Sjukhuset är ett nationellt center för kolorectal kirurgi och här finns en av Sveriges få tryckkammare där patienter med neukrotiserande faschit samt dykarsjuka behandlas. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2 dygn. Här arbetar cirka 100 medarbetare.

Vill du veta mera?
Kontakta Louise Vinberg, Vårdenhetschef, louise.vinberg@vgregion.se

Infektions-IVA, SU Östra

Enheten har fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio platser för allmän infektionssjukvård, men har sedan pandemins start haft ett ökat uppdrag avseende intensiv- och intermediärvård. Här vårdas patienter med svår sepsis, lunginflammation eller andra allvarliga infektionstillstånd som kräver avancerad vård. De speciella isoleringsmöjligheterna gör att avdelningen också intensivvårdar patienter med luftburen eller annan smitta som kräver strikt isolering. Eftersom vi bedriver både intensivvård och allmän infektionssjukvård, följer vi ofta patienten hela vägen från intensivvård till hemskrivning. Enheten har cirka 60 medarbetare. Den som väljer att studera på halvfart arbetar i verksamheten under studietiden.

Vill du veta mer?
Kontakta Heléne Zeidlitz, Vårdenhetschef, helene.zeidlitz@vgregion.se
eller Charlotte Koitrand, Vårdenhetschef, charlotte.koitrand@vgregion.se

BIVA, SU Östra

På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs intensivvård för barn mellan 0-18 år. Vi har rikssjukvård inom flera specialiteter, bland annat barnhjärts- samt transplantationskirurgi samt vårdar svårt sjuka barn och ungdomar med svikt i vitala organ och efter trauman. Avdelningen består av 16 vårdplatser varav 4 intermediärvårdplatser (BIMA) och är beläggen i det nybyggda barnsjukhuset. Enheten har 120 medarbetare och för oss är forskning- och utvecklingsarbete en naturlig del av vårt arbete.

Vill du veta mera?
Kontakta Maria Mattsson, Vårdenhetschef, maria.k.mattsson@vgregion.se

NEO IVA, SU Östra

På Neonatal IVA vårdas förtidigt födda barn och barn som har ett komplicerat sjukdomstillstånd vid födseln som kräver intensivvård. Vi har ett regionalt ansvar för de allra minsta barnen. Avdelningen har 14 intensivvårdsplatser. Avdelningen bemannar även den neonatala transportorganisationen som transporterar nyfödda barn med ambulans, flyg o helikopter. Avdelningen har även ett nära samarbete med förlossningsavdelningarna och står alltid beredda om ett barn förväntas födas förtidigt eller om det sker någon komplikation i samband med förlossningen.

Vill du veta mera?
Kontakta Cornelia Ottosson, cornelia.ottosson@vgregion.se

Villkor och instruktion för ansökan

 1. Ansökan till specialistutbildning som startar HT2021 skall vara inskickad via antagning.se senast den 15 mars.
 2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 15 mars. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
  Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.
 3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
 4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under april påbörjas intervjuer. Rekryterande chefer från IVA verksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.
 5. 21 april skickas antagningsbesked ut från antagning.se till de som antagits till specialistutbildning.
  Ansökan i Varbi kompletteras med antagningsbesked omgående.
  Antagningsbesked måste bifogas ansökan utbildningsbefattning för att den ska vara giltig.
 6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas from 3 maj av rekryterande chef.
  Chef informerar medarbetare och går sedan igenom anställningsavtal, överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen.

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail, ku-center.su@vgregion.seAnställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 19
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg med flera utbildningsorter
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/769
Kontakt
 • HR-strategiska avdelningen , ku-center.su@vgregion.se
 • Projektledare KU-center, Marina Henriksson, 031- 342 88 42
Publicerat 2021-04-20
Sista ansökningsdag 2021-05-09

Tillbaka till lediga jobb