Revisionsenheten

Revisionsenheten är en del av Västra Götalandsregionen. Vi har i uppdrag att på de förtroendevalda revisorernas uppdrag granska regionens nämnder och styrelser. Revisionen är oberoende och avgör självständigt vad som ska granskas och i vilken omfattning. Revisionsarbetet bedrivs i en positiv anda och med ett stödjande syfte.
Målet med vårt arbete är att genom granskningar och dialog identifiera och påtala områden som bör förbättras i nämnder och styrelser, samt att ge de valda revisorerna ett stabilt underlag för deras ansvarsprövning.

Vi söker en ny revisionsdirektör med ansvar för ledning, styrning och utveckling av revisionsenheten.

Revisionsenheten är en del av Västra Götalandsregionen och har som uppdrag att följa upp att regionfullmäktiges beslut genomförs. Revisionen är oberoende och granskar årligen på fullmäktiges och de förtroendevalda revisorernas uppdrag och för medborgarnas räkning alla regionens nämnder och styrelser.

Revisionen ska bidra till en effektiv och funktionell verksamhet som ger bästa möjliga service och nytta i förhållande till insatta resurser. Det görs genom att arbeta stödjande och baserat på dialog med regionens nämnder och styrelser kring ledning och styrning, måluppfyllelse, kvalitet och ekonomisk uppföljning. Målet med arbetet är att genom granskningar identifiera och påtala områden som bör förbättras samt att ge de valda revisorerna ett bra underlag för deras ansvarsprövning.

Arbetet styrs av kommunallagen och det av regionfullmäktige fastställda revisionsreglementet.

Några viktiga områden för framtiden är att hitta former för systematiskt samverkande revision med andra revisionsorgan på nationell, regional och kommunal nivå och att utveckla revisionen i samverkan med övriga regioner avseende kompetens och revisionsmetodik. För enheten är det viktigt att utveckla en mer teambaserad organisation.

Revisionen i VGR utgörs av elva förtroendevalda revisorer i Revisorskollegiet.

På revisionsenheten arbetar 14 medarbetare, 12 yrkesrevisorer och 2 administrativa koordinatorer.

Revisionsdirektören rapporterar till ordförande i revisionskollegiet.

Dina kvalifikationer

 • Mångårig erfarenhet som chef och ledare
 • Erfarenhet av arbete med revision inom offentlig förvaltning gärna också erfarenhet från privat verksamhet
 • Erfarenhet av att arbeta i eller nära en politiskt styrd organisation
 • Relevant akademisk examen och motsvarar kraven för att bli certifierad kommunal revisor. Det är meriterande med relevant juridisk kompetens
 • Goda kunskaper om offentlig verksamhet, offentlig ekonomi och i offentlig förvaltning

Vem är du?

 • Resultatorienterad, analytisk, proaktiv och handlingskraftig
 • Intresserad av den demokratiska processen och har kapacitet och vilja att driva utveckling och förbättring
 • Tycker om att kommunicera och föra dialog och har förmågan att kommunicera budskap och information på ett enkelt och tydligt sätt i både skrift och tal
 • Sätter samarbete högt och är bra på att skapa förtroendefulla relationer och att utveckla medarbetare
 • En coachande ledare som skapar trygghet genom delaktighet, integritet, tydlighet och tillit till andra

Vad kan vi erbjuda dig?
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision ”det goda livet”. Vi eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv och värnar om våra medarbetares hälsa. Läs om våra förmåner på https://insidan.vgregion.se/min-anstallning/formaner/

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4748
Kontakt
 • Birgitta Eriksson, ordförande, 0702-48 56 64
 • Lotta Dellback, HR-chef för Koncernkontoret, 0739-17 80 09
Facklig företrädare
 • Vision: Sune Olsson, 0700-82 27 73
 • SACO: Stig Roos, 0702-55 49 19
 • Vårdförbundet: Stina Wernstedt, 031-725 28 01
 • Kommunal: Ricardo Amio, 070-626 75 66
 • Ledarna: Ingrid Karlsson, 0709-22 14 96
Publicerat 2020-10-12
Sista ansökningsdag 2020-11-01

Tillbaka till lediga jobb