Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Beroende, ACT Göteborg

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Verksamhetsbeskrivning

ACT Göteborg är en integrerad verksamhet där sjukvården; Verksamhets område Beroende, Psykos, och Affektiva samverkar med Göteborgs Stad. Mottagningen arbetar utifrån en integrativ resursgruppsmetod (R-ACT) med case managers och bedriver en uppsökande vård. Målgruppen är personer över 18 år med svår psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk, ofta i hemlöshet, men som inte kunnat tillgodogöra sig ordinarie behandlingsinsatser inom specialistpsykiatrin, beroendevården eller kommunen.

Verksamheten är under uppbyggnad och har flera olika uppdrag såsom öppenvårdsarbete utifrån R-ACT, ett mobilt fältteam som är första linjens specialistfunktion och ett mobilt resursteam som arbetar mot akutboenden för personer som lever i hemlöshet samt en fast mottagningsdel. Detta innebär att verksamhetens målgrupp är bred och du kan träffa personer med många olika typer av diagnoser och svårigheter. Inom verksamheten pågår även forskningsprojekt som avser att kartlägga målgruppen, studera hemlöshet och i förlängningen identifiera effektiva behandlingsmetoder och strategier för vård och omhändertagande av denna ofta utsatta grupp.

Ett ACT-team är ett multidisciplinärt team som bygger på intensiv case management. Modellen innebär både behandling och socialt stöd där personal från både psykiatri och socialtjänsten medverkar allteftersom behoven skiftar. Insatserna genomförs i patientens närmiljö i stället för på mottagning. ACT-modellen kännetecknas av flexibilitet och närhet samt fokus på delat beslutsfattande och förstärkning av brukarnas självförtroende och egna förmågor. Då det är viktigt att alla medarbetare arbetar utifrån samma metod genomgår alla medarbetare utbildning via Göteborgs universitet inklusive metodhandledning under ett år.

Mobila fältteamet utgör första linjens specialistfunktion med uppdrag att göra behovsbedömningar på fältet, initiera stöd och behandling utifrån behov via psykiatrisk eller kommunal verksamhet. Teamet har snabb handläggningstid och gör även mer akuta insatser. Den kommunala delen omfattar Göteborgs stad samt kranskommunerna Öckerö och Mölndal.

Inom verksamheten arbetar läkare, psykolog, socionomer, sjuksköterskor och medicinsk sekreterare samt att vi även har tillgång till arbetsterapeut.

En viktig förutsättning för vårt arbete är en nära och god samverkan med vårdgrannar och andra huvudmän såsom kommunen, Socialtjänst, Försäkringskassa, Kriminalvården och Arbetsförmedlingen likväl som brukarorganisationer.

Vad kan vi erbjuda dig?

En trevlig arbetsplats med goda möjligheter till ett utvecklande arbete både utifrån ett organisatoriskt perspektiv likväl som gällande utbildning och handledning samt även möjligheter att vara delaktig i forskning.

Arbetsbeskrivning

Beroendemedicinskt-/psykiatrisk behandlings- och rehabiliteringsarbete i öppenvård utifrån R-ACT som metod.

Som sjuksköterska ansvarar du även bland annat för läkemedelshantering och medicinuppföljningar i samarbete med mottagningens läkare. Du arbetar även med telefonrådgivning och har ett stort ansvar gällande psykiatrisk omvårdnad där hälsofrämjande insatser har en central roll.

I uppdraget ingår även sedvanligt öppenvårdsarbete såsom samtal utifrån patientens behov likväl som arbete både med patientens privata och professionella nätverk.

Vi vill att du som sjuksköterska även ska bistå med den somatiska kunskapen samt bidra med ett helhetsperspektiv på det medicinska, somatiska, sociala och psykiatriska området för våra patienter.

Det finns även goda möjligheter vara del i forskningsprojekt som bedrivs på mottagningen.

Vid placering i Mobila fältteamet arbetar du huvudsakligen uppsökande utifrån inkommande ärenden via telefon från flera olika uppdragsgivare som kräver snabb handläggningstid och god förmåga göra psykiatriska bedömningar. 

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk öppen- och/eller slutenvård är nödvändig. Önskvärt med specialistutbildning inom psykiatri. Erfarenhet från beroendevård.

I övrigt vill vi att du har ett intresse av att arbeta utåtriktat med patienter som har ett substansberoende och en psykiatrisk samsjuklighet. Vi önskar också att du har med dig viljan att vara med och utveckla verksamheten likväl som en förmåga att arbeta mot gemensamma mål för att vara med och forma framtidens vård för denna grupp av patienter som ofta faller igenom de offentliga verksamheternas skyddsnät.

Då arbetet förutsätter gott teamarbete för patientens bästa är en god förmåga att kommunicera och samarbeta viktigt. En hög grad av flexibilitet likväl som en grundläggande förmåga till lågaffektivt bemötande är essentiellt och stor vikt kommer att läggas vid den personliga lämpligheten.

Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg, Järntorget
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3985
Kontakt
  • Enhetschef, Synnøve walderhaug , 072- 453 41 82
  • Sektionsledare, Anna Rydén, 070- 395 60 20
Facklig företrädare
  • Vårdförbundet, Matilda Eriksson, 070- 082 47 61
Publicerat 2020-09-22
Sista ansökningsdag 2020-10-11

Tillbaka till lediga jobb