Naturbruksförvaltningen, Naturbruksskolan Uddetorp

Med målsättningen - Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet, driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasium, särskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska yrkeshögskolan fungerar som kompetenscentrum för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Naturbruksförvaltningens skolor är geografiskt spridda i hela regionen för att möta de gröna näringarnas behov och efterfrågan. Förvaltningen har under de senaste åren genomgått stora förändringar för att inom ramarna kunna utveckla pedagogik och lärande, locka fler elever, och kunna möta de gröna näringarnas behov av stöd för sin tillväxt och utveckling.

Utbildningsorganisationens arbete inom Naturbruksförvaltningen leds av skolchef som tillsammans med rektor för respektive verksamhet arbetar för att driva och utveckla verksamheten framåt mot uppsatta mål. Naturbruksprogrammet är ett treårigt yrkesförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom naturbrukssektorn med växter, djur, mark, vatten eller skog. Inom programmet ska eleverna också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom naturvetenskap, främst med koppling till naturbruk.

Naturbruksskolan Uddetorp ligger i utkanten av Skara, med närhet till både stad och natur. På Uddetorp kan man läsa Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk med utgångarna Maskin, växtodling och lantbruksdjur, Naturvetenskaplig profil och Maskinservice. Här driver vi vårt eget lantbruk där eleverna får utvecklas och lära sig i en verklig miljö. Det finns ca 160 gymnasieelever på Uddetorp, flertalet bor på skolans internat. På Uddetorp finns förvaltningens administrativa centrum för vuxenutbildningar.

Arbetsuppgifter
Som rektor leder och utvecklar du det pedagogiska arbetet i enlighet med styrdokument och förvaltningsövergripande målsättningar. Du har verksamhets-, ekonomi-, och personalansvar. Du är chef för skolans biträdande rektor samt undervisande personal. Tillsammans med skolchef, övriga rektorer/biträdande rektorer i organisationen samt förvaltningens kansli ansvarar du för samverkan med näringen, kommunerna samt att vidareutveckla samarbetet mellan förvaltningens skolor. Resor mellan skolenheterna ingår i arbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och adekvat högskoleutbildning, varav minst 30 hp är pedagogik. Erfarenhet av pedagogiskt arbete samt god självkännedom och vitsordad personlig lämplighet utifrån regionens chefskriterier:
• Mål och resultatinriktat chefskap
• Kommunikativt chefskap
• Utvecklingsorienterat chefskap
• Värdegrundsbaserat chefskap

Du är tydlig, utvecklingsinriktad och en skicklig ledare. Du är väl förtrogen med skollag och dess krav på hur elever/studerande ska mötas utifrån var och ens behov, önskemål och förutsättningar. Även kunskaper om myndighetsutövning i offentlig verksamhet är viktigt i denna roll. Du är lyhörd och samtidigt duktig på att kommunicera, entusiasmera och motivera medarbetare mot gemensamma mål och ett givet uppdrag. Du förstår vikten av ett starkt varumärke och betydelsen av samarbeten och väl fungerande nätverk samt har god IKT-kompetens och tidigare erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. Du ställer krav på och är själv en förebild när det gäller att möta eleven utifrån dess behov, önskemål och förutsättningar, du drivs av att ge varje elev möjlighet att nå sin fulla potential. Ämnesintegration och delaktighet är självklarheter i undervisningen för dig. Du har förmåga att se helheten.

Inom Naturbruksförvaltningen ser vi mångfald som en självklar styrka där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Urval, intervjuer och tillsättning kan ske innan ansökningsperioden är slut så tveka inte att skicka in din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Skara
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/1375
Kontakt
  • Yvonne Kjell, förvaltningschef, 0722-378734
  • Bo Tapper, skolchef, 0700-824517
Facklig företrädare
  • Johan Tropp, Lärarförbundet , 0702-417705
  • Erik Svanström, LR, 0700-825175
Publicerat 2020-03-09
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tillbaka till lediga jobb