Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har beslutat att fortsatt prioritera utbildningsbefattningar med inriktning intensivvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom intensivvård samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som IVA-sjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen? Kontakta någon av kontaktpersonerna nedan för att boka en tid för besök i verksamheten.

Utbildningsbefattning– Halvfart eller helfart

Utbildningsbefattningarna på SU för inriktning intensivvård kommer att fördelas mellan de två alternativen beskrivna nedan. Eftersom inriktning intensivvård ges av flera lärosäten inom regionen är det viktigt att du aktivt söker till respektive utbildning. Genom att ansöka både till halv- och helfartsutbildningen ökar chansen för någon av de totalt 19 utbildningsbefattningarna.

Sökbara utbildningar halvfart och helfart antagning.se

Studier på halvfart vid Högskolan i Borås eller Högskolan Väst

Du arbetar kliniskt på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under två år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildnings) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Göteborgs Universitet eller Högskolan Väst

Du studerar på heltid med bibehållen lön under ett år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildnings) enligt studieplan.  För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan kommer du att kallas till intervju med rekryterande chef på någon av de IVA-enheter som beskrivs nedan. Längre fram i din ansökan kommer du att ha möjlighet att göra en eventuell prioritering utifrån den enhet där du helst skulle vilja arbeta. Utveckla gärna detta i ditt personliga brev.

Rekryterande IVA-enheter

CIVA, SU Sahlgrenska

Centralintensivvårdsavdelningen (CIVA) vårdar patienter från de flesta specialiteter och är en viktig länk i några av sjukhusets rikssjukvårdsuppdrag, såsom levertransplantationer och kraniofaciala plastiker på barn. De största enskilda patientgrupperna utgörs av transplantations-, trauma-, neurokirurgi-, samt kirurgpatienter. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2 dygn. Enheten består av 16 IVA platser och här arbetar cirka 200 personer. Forsknings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten och pågår fortlöpande.

Vill du veta mera?

Kontakta Jeanette Ingemarsson, Vårdenhetschef, jeanette.ingemarsson@vgregion.se

PIVA, SU Sahlgrenska

Postoperativ Intensivvårdsavdelning (PIVA) har 10 platser. Uppdraget innebär att övervaka både barn och vuxna efter avancerad kirurgi eller intervention. Arbetet är varierande och du kommer att få vårda patienter som behöver fullt intensivvårdsstöd under flera dygn efter operation, men även patienter som är i behov av ett kortare postoperativt förlopp. För de som studerar på halvfart finns det möjlighet att arbeta inom verksamheten under studietiden. Här finns det möjlighet till rotation mellan de olika IVA-avdelningarna på SU Sahlgrenska.

Vill du veta mera? 

Kontakta Ulrika Norlin, Vårdenhetschef, ulrika.norlin@vgregion.se

NIVA, SU Sahlgrenska

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) är en högspecialiserad intensivvårdsavdelning, med ett regionalt uppdrag, där det framförallt vårdas patienter med hjärnblödningar, traumatiska skallskador samt akuta neurologiska sjukdomar. Enheten består av 8 intensivvårdsplatser och här arbetar ca 70 medarbetare.  I NIVA:s uppdrag ingår även rotation mot postoperativ enhet. På enheten arbetar cirka 70 sjuksköterskor och undersköterskor. Forsknings- och utvecklingsarbete är en naturlig del av verksamheten och pågår fortlöpande.

Vill du veta mera? Kontakta Nina Bernhard, Vårdenhetschef, nina.bernhard@vgregion.se

TIVA, SU Sahlgrenska

Avdelningen har 14 intensivvårdsplatser där även postoperativverksamhet ingår. Här arbetar cirka 140 medarbetare med patienter som genomgått hjärt- och lungkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kardiologiska sviktpatienter.

Vill du veta mera?

Kontakta Maria Petersson, Vårdenhetschef, maria.elisa.petersson@vgregion.se

IVA, SU Östra

Intensivvårdsavdelningen på Östra sjukhuset är en allmän intensivvårdsavdelning med åtta vårdplatser samt 13 platser för postop. På enheten bedrivs allmän intensivvård. Sjukhuset är ett nationellt center för kolorectal kirurgi och här finns en av Sveriges få tryckkammare. Avdelningen har en stor genomströmning av patienter och medelvårdtiden är cirka 2 dygn. Här arbetar cirka 100 medarbetare varav cirka 80 av dessa utgörs av sjuksköterskor och undersköterskor.

Vill du veta mera?

Kontakta Andrea Frid, Vårdenhetschef, andrea.frid@vgregion.se

Infektions-IVA, SU Östra

Enheten har fyra intensivvårdsplatser, två intermediärvårdplatser och nio platser för allmän infektionssjukvård. Här vårdas patienter med svår sepsis eller andra infektionstillstånd som kräver avancerad vård, men också patienter med andra grunddiagnoser som drabbats av olika komplikationer. Den speciella isoleringsmöjligheten gör att avdelningen också intensivvårdar patienter med luftburen eller annan smitta som kräver mer strikt isolering samt patienter med icke-infektiösa grundsjukdomar, som koloniserats av multiresistenta bakterier. Enheten har cirka 60 medarbetare.

Vill du veta mer?

Kontakta Heléne Zeidlitz, Vårdenhetschef, helene.zeidlitz@vgregion.se eller Charlotte Koitrand, Vårdenhetschef, charlotte.koitrand@vgregion.se

BIVA, SU Östra

På Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) bedrivs all form av pediatrisk intensivvård. Vi har rikssjukvård inom flera specialiteter såsom barnhjärt- samt transplantationskirurgi. Avdelningen består av 10 vårdplatser samt 2 intermediärvårdplatser (BIMA). Vi vårdar svårt sjuka barn med svikt av vitala funktioner och efter trauman. Hos oss arbetar personal med specialistkompetens. År 2021 flyttar vi in i vår nya toppmoderna intensivvårdsavdelning.

Vill du veta mera?

Kontakta Maria Mattsson, TF Vårdenhetschef, maria.k.mattsson@vgregion.se eller Susanne Blid Roos, Avdelningschef, susanne.blid@vgregion.se

NEO IVA, SU Östra

Intensivvårdsavdelning neonatal 316 har regionens uppdrag att ta emot våra allra minsta patienter, vi vårdar svårt sjuka nyfödda barn med komplexa vårdbehov i nära samarbete med förlossningsavdelningarna. Avdelningen har 10 intensivvårdsplatser och 4 intermediärplatser. Vi är ca 130 medarbetare och ansvarar även för bemanningen av Västra Götalands Regionens transportteam för svårt sjuka nyfödda barn med ambulans, flyg och helikopter.

Vill du veta mera?

Kontakta Maria Skogby, Avdelningschef, maria.skogby@vgregion.se

IVA, SU Mölndal

Avdelningen är en allmän intensivvårdsavdelning med fem IVA-platser och 18 postoperativa platser. På en allmän IVA får du vårda ett flertal olika patientkategorier. Det postoperativa uppdraget består av övervakning och omhändertagande av främst ortopediska patienter men även från ögonoperation. Enheten har cirka 70 medarbetare. För de som studerar på halvfart finns möjlighet att få börja arbeta direkt i verksamheten under studietiden.

Vill du veta mera? 

Kontakta Carina Svartling, Vårdenhetschef, carina.svartling@vgregion.se eller Josefine Elfvin, Vårdenhetschef, josefine.elfvin@vgregion.se

 

Villkor och instruktion för ansökan

  1. Ansökan till specialistutbildning som startar HT2020 skall vara inskickad via antagning.se senast den 16 mars.
  2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 16 mars. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska. Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.
  3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
  4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Under mars/april genomförs intervjuer. Rekryterande chefer från IVA verksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning.
  5. Komplettera din ansökan i Varbi med ditt antagningsbesked omgående. Antagningsbesked måste bifogas ansökan för att den ska vara giltig.
  6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas from 27 april av rekryterande chef. Chef och medarbetare går tillsammans igenom anställningsavtal, överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen.

 

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail, ku-center.su@vgregion.seAnställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 19
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg med flera utbildningsorter
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/674
Kontakt
  • HR-strategiska avdelningen , ku-center.su@vgregion.se
Publicerat 2020-02-17
Sista ansökningsdag 2020-06-30

Tillbaka till lediga jobb