Sahlgrenska Universitetssjukhuset, FoUU

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Biobank Väst (www.biobankvast.se) erbjuder tjänster och kompetent vägledning i biobankning till hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet i Västra Götaland. Det övergripande uppdraget är att stärka klinisk forskning och bidra till en god vård, diagnostik och behandling av patienter i Västra Götalandsregionen. Vi ger service till regionens verksamheter berörda av biobankslagen och godkänner biobanksansökningar samt hjälper forskare med insamling, hantering, lagring och spårbarhet av biobanksprov. Biobank Väst har idag 23 stycken anställda med varierande bakgrund och arbetsuppgifter, alltifrån forskare, projektledare, administratörer och systemutvecklare och allt arbete vi gör utförs inom ramen av ett kvalitetsledningssystem.

Biobank Väst har ett regionalt uppdrag inom Västra Götalandsregionen. Verksamheten är placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och rapporterar till FoUUI-direktören. 2017 blev vi utnämnda till årets arbetsplats inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och är en av sju noder i den nationella samverkan Biobank Sverige. Med ett växande nationellt uppdrag så har vi nu behov av att anställa en jurist som kommer att arbeta med nationella frågeställningar genom Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden.

Biobank Sverige (www.biobanksverige.se) är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patientorganisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter. Biobank Sveriges roll är bland annat att vidareutveckla en gemensam, långsiktigt hållbar nationell biobanksinfrastruktur med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete. Biobank Sverige arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen.

Genomic Medicine Sweden, GMS, (www.genomicmedicine.se) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin. Tillsammans med patientorganisationer, hälso- och sjukvården, universitet och näringslivet utvecklar GMS förbättrad diagnostik, baserat på bred gensekvensering. Detta möjliggör mer individanpassade behandlingsval vid bland annat sällsynta diagnoser, cancer och infektionssjukdomar.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna faller inom ramen för det nationella samarbetet Biobank Sverige (50%) och Genomic Medicine Sweden (50%). Utveckling innebär att det kontinuerligt uppkommer nya frågeställningar där givna svar saknas.

Arbetet innebär bland annat att aktivt ingå i en för Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden gemensam nationell arbetsgrupp för att utreda juridiska frågeställningar. Lösningarna arbetas fram nationellt för att sedan kunna implementeras lokalt. Frågeställningarna kan beröra regelverk för vård, biobanker, data, register och forskning samt regelverk för forskning i samverkan mellan vård, akademi och industri. Arbetet innebär kontakter och stöd både till verksamheterna lokalt och till andra verksamheter över landet. Vårt arbetssätt kräver en jurist som är intresserad av att djupdyka i för frågeställningen aktuell lagstiftning samt att diskutera och att ta ett stort ansvar för att samla in synpunkter för att kunna få en gemensam lösning. Detta för att underlätta för verksamheterna att följa befintliga regelverk, att underlätta implementering och att minska risken för lokala variationer.

Uppdraget innebär bland annat:

 • att arbeta fram underlag gällande nationella juridiska frågeställningar inom Biobank Sverige och Genomic Medicins Sweden
 • att sammankalla en arbetsgrupp för juridiska frågor
 • samverka med relevanta arbetsgrupper inom Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden
 • att vara en resurs vid inkomna remisser på utredningar till Biobank Sverige och Genomic Medicine Sweden
 • arbeta fram standardiserade svar på frågeställningar och förankra dessa

Kvalifikationer

Krav:

 • Adekvat utbildning inom administration
 • Avslutat juristexamen vid ett universitet
 • Kunskap om biobankslagen och GDPR

Meriterande:

 • erfarenhet från offentlig sektor
 • erfarenhet av biobanksfrågor kvalitetsregister, forskning och utveckling
 • kunskap om medicinsk terminologi

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast t.om. 2021-12-31
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/584
Kontakt
 • Enhetschef, Linda Paulson, 070- 082 50 65
 • Verksamhetschef, Lars Palmqvist, 070- 082 36 12
Facklig företrädare
 • Vision, Therese Jakobsson , 076- 050 88 63
 • Vårdförbundet, Nicklas Martinsson , 076- 940 28 85
 • Kommunal, Karin Andersson 070- 392 88 63 , SACO, Maud Eriksson 031-343 10 21
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-02-17

Tillbaka till lediga jobb