Södra Älvsborgs Sjukhus

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Vill du vara med och utveckla SÄS till att bli ett starkt forsknings- och utbildningssjukhus?
Den 1 januari 2020 bildas en gemensam stab för forskning, utbildning, innovation och biblioteksverksamhet (FoUUI). Verksamheten kommer att organiseras inom en FoU-enhet och en utbildningsenhet. Syftet med denna organisationsförändring är att skapa synergieffekter inom alla områden och att tillsammans med de kliniska verksamheterna utveckla SÄS till att bli ett starkt och attraktivt forsknings- och utbildningssjukhus. Som sjukhus har vi ambitionen att öka antalet enheter som uppfyller kraven för att definieras bedriva universitetssjukvård. En forskningsverksamhet som möter framtidens utmaningar är en viktig del i detta strategiska arbete.

FoU-verksamheten på SÄS
Sjukhuset har genom FoU-enheten etablerat en sjukhusövergripande struktur för forskning och innovation där forsknings- och innovationsrelaterade resurser styrs mot tre strategiska områden: klinisk patientnära forskning, innovationer för framtidens sjukvård och nya arbetssätt i vården. FoU-enheten erbjuder ett komplett forsknings- och innovationsstöd. Avsikten är att göra det möjligt att kombinera forskning med kliniskt arbete och att utveckla innovativa behovsdrivna idéer. Under 2019 har också en verksamhet för kliniska prövningar startats.

SÄS bibliotek har uppdrag att bedriva medicinsk och hälsofrämjande biblioteksverksamhet. Den långsiktiga inriktningen är att fortsätta stärka kopplingen till forskning, utveckling och utbildning samt en evidensbaserad vård.

Från årsskiftet bildar verksamheterna för forskning, innovation, kliniska prövningar och biblioteksverksamhet en gemensam FoU-enhet. Samarbeten med andra aktörer i Västra Götalandsregionen är viktiga delar i FoU-enhetens verksamhet.

Uppdraget som FoU-chef
Som FoU-chef är du enhetschef för verksamheten på FoU-enheten. Du leder i nuläget 13 medarbetare som har sin anställning på enheten samt ett antal personer som är kopplade till enheten på del av sin tid. Du ansvarar för ekonomi och uppföljning av resultat. FoUUI-chefen är din närmsta chef och tillsammans med utbildningschefen ingår du i FoUUI-stabens ledningsgrupp. I denna funktion förväntas du arbeta aktivt för att skapa synergieffekter inom alla stabens områden i samarbete med sjukhusets kliniska verksamheter och andra staber. Sedan tidigare finns ett starkt etablerat samarbete med sjukhusets utvecklingsstab som du förväntas värna om.

Din profil
Du har en adekvat akademisk högskolebakgrund och har erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvård. Du är forskarutbildad inom lämpligt område och är aktiv som forskare. Du har erfarenhet av att leda arbete med forskning och innovation på en övergripande nivå och har ett stort intresse för frågor som rör alla områden inom FoU-enhetens verksamhet. Erfarenhet av arbete med biblioteksrelaterade frågor är meriterande.

Vi förutsätter att du har erkänt goda ledaregenskaper och erfarenhet av att leda i komplexa sammanhang. Du förväntas kunna stimulera och entusiasmera, i interna och externa sammanhang, kring frågor som rör forskning, innovation och bibliotek. Som person har du lätt för att samarbeta och att skapa goda och långvariga relationer. Kommunikation är en av dina starka sidor och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål. Du har en helhetssyn och förväntas att leda med transparens och en vilja att skapa likvärdiga möjligheter för forskningsaktiva medarbetare på sjukhuset. Vi önskar också att du har förmåga att skapa och uppmuntra en arbetsmiljö med god stämning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/7086
Kontakt
  • Marie Rusner, FoUUI-chef, 0702-65 03 74
Facklig företrädare
  • Linus Nygren, SACO, 033-616 14 60
  • Ellinor Johansson, Vårdförbundet, 033-616 21 92
  • Juanita Samuelsson, Vision, 033-616 20 32
Publicerat 2019-12-18
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Tillbaka till lediga jobb