Södra Älvsborgs Sjukhus

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Vill du vara med och utveckla SÄS till att bli ett starkt forsknings- och utbildningssjukhus?
Den 1 januari 2020 bildas en gemensam stab för forskning, utbildning, innovation och biblioteksverksamhet (FoUUI). Verksamheten kommer att organiseras inom en FoU-enhet och en utbildningsenhet. Syftet med denna organisationsförändring är att skapa synergieffekter inom alla områden och att tillsammans med de kliniska verksamheterna utveckla SÄS till att bli ett starkt och attraktivt forsknings- och utbildningssjukhus. Som sjukhus har vi ambitionen att öka antalet enheter som uppfyller kraven för att definieras bedriva universitetssjukvård. En utbildningsverksamhet som möter framtidens behov är en viktig del i detta strategiska arbete.

Utbildningsverksamheten på SÄS
Enhetens huvudsakliga verksamheter rör verksamhetsintegrerat lärande för läkarstudenter (ViL), utbildning för AT-läkare, utbildning för ST-läkare, verksamhetsförlagd utbildning för högskoleutbildning inriktning vård och hälsa (VFU), arbetsförlagt lärande på en arbetsplats inom gymnasieskolans och vuxenutbildningens vårdutbildningar (APL) samt arbetsplatsförlagd utbildning inom Yrkeshögskolans utbildningar (LiA). En organisation för uppbyggnad av den nya bastjänstgöringen för läkare planeras. Du förväntas ansvara för uppstarten av denna verksamhet. Samarbeten med högskolor och universitet samt andra aktörer i Västra Götalandsregionen är viktiga delar i utbildningsenhetens verksamhet.

Under 2019 inrättades en regionövergripande TNCC-fakultet vid SÄS som syftar till att långsiktigt säkerställa att alla sjuksköterskor inom traumaprocessen i VGR erbjuds en standardiserad kvalitetssäkrad traumautbildning för en nivåhöjning av traumasystemet i VGR. Denna utbildning är kopplad till utbildningsenheten. I framtiden planeras ytterligare sjukhusövergripande utbildningsaktiviteter att knytas till utbildningsenheten.

Uppdraget som utbildningschef
Som utbildningschef är du enhetschef för verksamheten på utbildningsenheten. Du leder i nuläget 9 medarbetare som har sin anställning på enheten eller är kopplade till enheten på del av sin tid. Då sjukhusets AT-utbildning är organiserad inom utbildningsenheten har du chefsansvar för AT-chefen. Du ansvarar för ekonomi och uppföljning av resultat. FoUUI-chefen är din närmsta chef och tillsammans med FoU-chefen ingår du i FoUUI-stabens ledningsgrupp. I denna funktion förväntas du arbeta aktivt för att skapa synergieffekter inom alla stabens områden i samarbete med sjukhusets kliniska verksamheter och andra staber. Du förväntas också samarbeta med sjukhusets klinikbundna studierektorer inom alla utbildningsområden.

Din profil
Du har en adekvat akademisk högskolebakgrund och har erfarenhet av kliniskt arbete inom hälso- och sjukvård. Du har ett stort intresse för utbildningsfrågor. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda arbete med utbildning inom hälso- och sjukvård på en övergripande nivå. Det är meriterande om du är forskarutbildad inom lämpligt område.

Vi förutsätter att du har erkänt goda ledaregenskaper och erfarenhet av att leda i komplexa sammanhang. Du förväntas kunna stimulera och entusiasmera, i interna och externa sammanhang, kring utbildningsfrågor. Som person har du lätt för att samarbeta och att skapa goda och långvariga relationer. Kommunikation är en av dina starka sidor och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål. Du har en helhetssyn och förväntas att leda med transparens och en vilja att skapa likvärdiga möjligheter för utbildning på sjukhuset. Vi önskar också att du har förmåga att skapa och uppmuntra en arbetsmiljö med god stämning.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/7001
Kontakt
  • Marie Rusner, FoUUI-chef, 0702-650374
Facklig företrädare
  • Juanita Samuelsson, Vision, 033-616 2032
  • Peter Geiger, SACO, 033-616 13628
  • Ellinor Johansson, Vårdförbundet, 033-616 2192
  • Elena Exner, Ledarna, 033-616 2741
Publicerat 2019-12-17
Sista ansökningsdag 2020-01-14

Tillbaka till lediga jobb