Angereds Närsjukhus, Lungmottagning

Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus – Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Vi ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet. Sjukhusen i väster har en budgetomslutning på cirka 2815 mnkr.

Varmt välkommen till Angereds Närsjukhus, det lilla sjukhuset med det stora uppdraget! Hos oss erbjuds specialistvård för både barn och ungdomar samt vuxna inom en rad områden. Dessa består av exempelvis psykiatri, smärta, neurologi, kirurgi, ortopedi och gynekologi. Sjukhuset är nybyggt och modernt med ett uttalat närsjukvårdskoncept. Som arbetsgivare erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att göra skillnad för en bättre hälsa hos invånarna i Nordost. Hos oss engagerar sig alla medarbetare i verksamhetsutveckling och för det goda mötet. Vi är ett av sjukhusen inom Sjukhusen i väster, en förvaltning som ingår i Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår också Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus. Vi bedriver verksamhet i huvudsak under dagtid på vardagar.

Gå gärna in och läs mer om oss på:
www.angeredsnarsjukhus.se
https://www.facebook.com/angeredsnarsjukhus/

Beskrivning

Vi söker en fjärde läkare till vårt lungteam. Du får hos oss följa patienten från remiss/nybesök till utredning och poliklinisk uppföljning. Vid specialistmottagningen finns röntgen, andningsfysiologi, blodgasanalyser och nattlig mätning. Inom samma verksamhetsområde arbetar även andra specialister för att ta emot patienter med problematik inom  kardiologi, diabetes, neurologi, psykiatri och algologi. I vårt multidisciplinära team har vi möjlighet till att via korta handläggningsvägar samarbeta vid omhändertagandet av multisjuka patienter.

Lungteamet har utvecklat arbetssätt med övergripande omhändertagande av patienter med obstruktiv lungsjukdom. Det sker genom interaktivt samarbete mellan läkare, sjuksköterskor med profilerad utbildning, koordinator, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare. Behandlings- och omvårdnadsplaner skapas utifrån individuella förutsättningar genom patientkonferens. Nya modeller som mobilt KOL-team, uppbyggnad av webbaserad kommunikation används för patientgruppen. Genom det mobila KOL-teamet kan en del av de patienter som har fått slutenvård för försämring i sin KOL överföras till hemmet för fortsatt medicinsk omvårdnad.  

Utöver obstruktiv lungsjukdom handläggs ett brett spektrum av lungmedicinska tillstånd. TBC-verksamhet är en del av lungmottagningen och har profilering med förebyggande och uppsökande verksamhet. Det finns resurser för nattlig mätning vid misstanke om sömnapné och en kliniskt fysiologisk enhet för spirometri, IOS, NO-mätning m fl undersökningar.

Lungteamet har även uppdrag att förebygga ohälsa och ett fokus är tobaksprevention. Majoriteten av sjuksköterskorna är diplomerade tobaksavvänjare. Lungteamet arbetar även med KOL-skola, "Fria spirometrier" för tidig upptäckt av KOL. Det preventiva arbetet sker även utanför sjukhuset.

 Arbetsuppgifter

 • Deltidsarbete inom Lungmedicinsk specialistvård, enbart öppenvård måndag-fredag för närvarande dagtid.
 • I tjänsten ingår tolkningar av olika andningsfysiologiska undersökningar samt sömnutredning på egna patienter, konsultativt arbete inom det mobila teamet, verka för att diagnostik och behandling sker enligt gällande riktlinjer och rekommendationer.
 • Delta i det fortsatta arbetet med att utveckla den lungmedicinska verksamheten, bidra till kompetensutveckling bland medarbetare, samarbete med andra aktörer såsom ASIH, primärvård, kommun och andra sjukhus.
 • Delta i spirometriscreening såsom del av vårt hälsofrämjande uppdrag.
 • Vara lättillgänglig för konsultation i frågor som rör lungmedicinska tillstånd.

 

Kvalifikationer

 • Legitimerad läkare med specialistkompetens inom lungsjukdomar.
 • Erfarenhet och kompetens av att handlägga polikliniska patienter med obstruktiva lungsjukdomar och lunginfektioner.
 • God social kompetens och samarbetsförmåga eftersom vårt arbete baseras på teamarbete.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska språket både i tal och skrift är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid denna rekrytering.

 Övrigt

Vi anser att mångfald i personalstyrkan är en väsentlig faktor för att nå bra verksamhetsresultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas  mångfaldsaspekten vid rekryteringen.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6125
Kontakt
 • Heléne Engberg, Vårdenhetschef, 0722-33 61 74
Facklig företrädare
 • Niklas Stenersen, SACO, 031-332 68 06
Publicerat 2019-11-06
Sista ansökningsdag 2020-01-06

Tillbaka till lediga jobb