Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barn an/op/iva, Neontalsektionen

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om oss
Neonatalverksamheten bedriver neonatalvård och neonatal intensivvård för underburna och fullgångna barn på läns- och regionnivå. Enheten består av en intensivvårdsavdelning, en familjevårdsavdelning, en mottagning och neonatal hemsjukvård och är samlad till Sahlgrenska universitetssjukhuset / Östra. Verksamhetens uppdrag innefattar länssjukvård för barn födda i Göteborg och avancerad neonatal intensivvård för nyfödda barn i Västra Götalandsregionen och norra Halland. Intensivvårdsuppdraget omfattar alla barn födda före graviditetsvecka 28+0 samt avancerad neonatal intensivvård för övriga barn upp till fullgången tid. Neonatal hemsjukvård erbjuds främst till prematurfödda barn som uppnått en mognadsålder motsvarande 34 graviditetsveckor och som efter sjukhusvistelse behöver fortsatt stöd i hemmet. På neonatalmottagningen följs barnen enligt ett nationellt uppföljningsprogram. Neonatalverksamheten samarbetar med barnkirurgin, barnhjärtkirurgin och barnintensivvården genom att vissa nyfödda barn i behov av kirurgi vårdas på neonatal både pre- och postoperativt. Detta är ett viktigt samarbete för barnsjukhusets rikssjukvårdsuppdrag och kan komma att utökas. En transportorganisation för nyfödda är i drift sedan maj 2018.

Du erbjuds goda möjligheter till chefsutbildning och utveckling inom ramen för Sahlgrenska universitetssjukhusets och Västra Götalandsregionens utvecklingsprogram för chefer.

Om arbetsuppgifter
Sektionschef leder sektionen tillsammans med avdelningschef och vårdenhetschefer med barnens och familjernas bästa för ögonen. Du är direkt underställd verksamhetschefen för verksamhetsområde AnOpIva Neonatal Barn och är en viktig del av en välfungerande och utvecklande ledningsgrupp med ett gott samarbetsklimat. Du har verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Ett nära samarbete inom verksamhetsområdet och med andra verksamhetsområden är av stor betydelse med tanke på utbildning och medicinsk utveckling samt för att patientens och familjens väg genom hela vårdkedjan ska fungera så bra som möjligt. Sektionschef har det övergripande medicinska ledningsansvaret för vård som ges på neonatal. Tillsammans med verksamhetsutvecklare och övriga chefer ansvarar du för att genomföra utvecklingsplanens mål och aktiviteter, för uppföljning av fattade beslut och för att utvecklingsplanen regelbundet uppdateras och är förankrad hos våra medarbetare. Verksamheten är i behov av förnyelse av arbetssätt för evidensbaserad vård och bästa möjliga utfall för våra patienter. Aktiviteter som befrämjar anknytning mellan barn och föräldrar pågår och behöver vidareutvecklas tillsammans med processansvariga, avdelningschef, vårdenhetschefer och medarbetare. Som sektionschef ansvarar du tillsammans med verksamhetsutvecklare, ledningsgrupp och medarbetare för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling där vår utvecklingsplan är central. Du ansvarar för att genomföra utvecklingsplanens mål och aktiviteter, för uppföljning av fattade beslut och för att utvecklingsplanen regelbundet uppdateras och är förankrad hos våra medarbetare. Tillsammans med akademirepresentanter ansvarar du för att främja forskningsverksamhet och utbildningar vid enheten.

Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och specialistkompetent i neonatologi. Vi söker dig med ett stort engagemang för att leda och utveckla mot uppsatta mål. Teamarbete är en förutsättning för att nå en personcentrerad vård, så att patienter och föräldrar kan uppleva  trygghet genom bra bemötande och tydlig information, god etik, hög kvalitet och effektivitet. Du har ett genuint intresse för utbildning som sker i nära samarbete med Sahlgrenska akademin, samt kompetens och förståelse för forsknings- och utvecklingsfrågor. I uppdraget ingår att ha en tydlig och väl förankrad vision för verksamheten, där samverkan regionalt och nationellt är av stor betydelse.

Vi söker en person som är kommunikativ, tydlig och strukturerad. Du är innovativ, drivande och öppen för nya arbetssätt. Du har en god självkännedom och är trygg i din chefs- och arbetsgivarroll. Det är viktigt att du verkar för ett bra arbetsklimat som präglas av vänlighet och tolerans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/6091
Kontakt
  • Verksamhetschef, Ola Hafström, 070-081 69 84
Facklig företrädare
  • SACO, Emelie Stozer, 031-342 92 40
Publicerat 2019-11-04
Sista ansökningsdag 2019-11-18

Tillbaka till lediga jobb