Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har via Västra Götalandsregionen erhållit medel för utbildningsbefattningar - specialistutbildning för undersköterska/skötare/barnsköterska. Detta är ett led i satsningen för att säkra specialistkompetens samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Utbildningsbefattning

Grunden för dessa utbildningsbefattningar på SU innebär att du arbetar på halvtid och studerar på halvtid med bibehållen lön under två år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av utbildningsanordnaren och genomför LIA enligt studieplan.

För att söka en utbildningsbefattning ska du ha en tillsvidareanställning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. För att vara behörig till YH-utbildning behöver du ha minst 1 års yrkeslivserfarenhet som undersköterska. Exakta antagningskrav för respektive YH-utbildning finner du på utbildningsanordnarens hemsida.

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

En tvåårig distansutbildning på halvfart (2 år/200 YH poäng) som ger fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård bland annat genom att utveckla förmågan att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklas förmågan att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

Studieupplägg

Utbildningen går på distans med fyra-fem fysiska träffar per termin hos YRGO i Göteborg. Varje träff är två-tre dagar lång. Varje vecka ges webbinarium och/eller handledning på fasta tider. För att kunna genomföra utbildningen behövs tillgång till dator och internetuppkoppling (de program som används är Skype och Google meet).

Läs mer och ansök till utbildningen  

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård / YRGO Göteborg

Villkor och instruktion för ansökan

  1. Medarbetaren ansvarar själv för ansökan till YH-utbildningen via utbildningsanordnarens hemsida alternativt yrkeshogskolan.se
  2. Medarbetaren registrerar sig dessutom i rekryteringssystemet Varbi för att söka utbildningsbefattning. Ansökan om utbildningsbefattning skall vara inskickad senast den 17 november. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt den aktuella utbildningen och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning mm)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som undersköterska. Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.
  3. Informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.

Antagningsbesked med svarskrav skickas ut från yrkeshögskolan till de som antagits till YH-utbildning. Medarbetaren ansvarar själv för att omgående uppdatera ansökan till utbildningsbefattning i Varbi med digitalt antagningsbesked.

OBSERVERA: Antagningsbesked måste bifogas i ansökan för att den ska vara giltig.

  1. Besked om utbildningsbefattning meddelas från och med vecka 50. Chef informerar medarbetare och sedan går chef och medarbetare tillsammans igenom anställningsavtal, överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt Helena Ljungberg på HR-strategiska avdelningen via mail helena.ljungberg@vgregion.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad Varierande
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5914
Publicerat 2019-10-25
Sista ansökningsdag 2019-11-30

Tillbaka till lediga jobb