Regionhälsan, Ungdomsmottagningar Göteborg

Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet.

Ungdomsmottagningarna Centrum, Gamlestaden, Hisingen, Olskroken, Väst och Angereds ungdomsmottagningar i Göteborg kommer senast 2021-01-01 att ingå i Regionhälsan. För närvarande finns mottagningarna organiserade inom Göteborgs stad samt Angereds närsjukhus.

Om oss

Ungdomsmottagningar är till för alla ungdomar till och med 24 år. Alla våra mottagningar är HBTQ diplomerade och vi arbetar utifrån det inriktningsdokument som är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Vi arbetar också med kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015 Hälso- och sjukvård.

På de 48 ungdomsmottagningar som idag ingår i Regionhälsan arbetar två områdeschefer, åtta enhetschefer och cirka 145 medarbetare. Professionerna är barnmorska, kurator, psykolog, sjuksköterska, läkare samt undersköterska.

Om arbetet

I uppdraget som områdeschef/verksamhetschef är du direkt underställd primärvårdschefen och ingår i ledningsgruppen för området. Där deltar du i utformningen av och verkar för den strategiska verksamhetsplan, som innebär att Regionhälsan successivt utvecklas i linje med fastlagda mål och givna uppdrag.

Vi förväntar oss att du som områdeschef utövar ett ledarskap, som ger underställda chefer och medarbetare tydliga förutsättningar för ledning samt utförande av den operativa verksamheten, så att denna tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet.

Du har en viktig roll i ungdomsmottagningarnas utvecklingsarbete tillsammans med chefer och medarbetare. Du ska också i samråd med underställda chefer fastställa och följa upp enheternas överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna, verksamhetsplan samt utarbeta och fastställa områdets organisation.

Områdeschef är verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen om inte annat beslutas i enskilt fall. Av Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 1997:8 – Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård.

Om dig

Du har en akademisk utbildning och har flera års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer.

Du behöver vara tydlig i din kommunikation, ha god beslutsförmåga samt kunna delegera, uppmuntra och följa upp resultat. Du tar initiativ och fattar beslut med ansvar för helheten. Du vet hur du påverkar, inspirerar, involverar och utvecklar dina medarbetare.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5302
Kontakt
  • Monika Bondesson, Primärvårdschef, 0700- 82 41 82
  • Ingela Wessbo, Områdeschef, 0702- 07 97 65
Facklig företrädare
  • Jeanette Ros, Vårdförbundet, 0700 - 82 21 54
  • Stig Roos, Akademikerförbundet SSR, 0702 - 55 49 19
  • Tanja Wiemer, Vision, 0700 – 82 36 51
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-10-25

Tillbaka till lediga jobb