Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

För att utveckla vården och säkerställa god kvalitet över klinikområden arbetar SÄS med processbaserad verksamhetsutveckling. Processerna går över klinikgränserna och målet är att tillgodose en god och likvärdig vård för alla patienter genom hela vårdkedjan.

Om uppdraget
Multisjuka äldre är identifierad som en grupp med stora utmaningar i att få till en sammanhållen vårdkedja och en grupp där man ser stora möjligheter till förbättring med samordning över gränser, därför är denna grupp en del av processarbetet på SÄS. I patientgruppen innefattas personer som är 65 år och äldre och har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Processens mål är att patientgruppen ska uppleva trygghet, medskapande, säkerhet, kontinuitet, samordning, värdighet och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig och oavsett vilka behov som finns. Vården och omsorgen ska vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primär- och specialistvård samverkar runt patientgruppen. Detta är en växande patientgrupp med omfattande behov och med många organisatoriska gränsytor, vilket ställer stora krav på framtidens sjukvård. Arbetet i processen skall ske i nära samarbete med regionens omställningsarbete och särskilt det arbete som sker inom omställningsområdet Nära värd och i samverkan med våra vårdgrannar och berörda intressenter.

Uppdraget som processledare är på 20% men kan beroende på individens grundprofession och bakgrund utökas i form av kombination med andra arbetsuppgifter på SÄS.

Arbetsuppgifter
Processledaren leder processteamet som består av en grupp som representerar de kunskapsområden som är identifierade som viktiga för att lyckas i processarbetet. I processen för multisjuka äldre ingår kontakter över förvaltningsgränserna och kontakter med sjukhusets representanter i berörda samverkansforum. Resurser från sjukhusets utvecklingsstab finns som stöd i arbetet och det finns också regelbundna träffar för processorganisationen på sjukhuset med lärande mellan sjukhusets pågående processarbeten.

Processledaren ansvarar för att föra dialog och samverka med chefer och vårdenhetsöverläkare kring processförbättringsarbete samt se till att arbetsgruppen och dess enskilda medlemmar på bästa sätt bidrar till ständiga förbättringar av processen. Processledaren i samarbete med teamet utformar processarbetet så att det säkerställer krav på hög patientsäkerhet, god vård och evidensbaserat arbetssätt. Teamet tar fram och bereder mål och mätetal utifrån patientens behov. I processarbetet ingår även att ha dialog med relevanta patient och närståendegrupper för att säkerställa involvering från dem vi är till för. Arbetet innefattar även uppföljning av resultat och att initiera utvecklingsinsatser som är relevanta för processen.

Din profil
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av arbete i någon eller flera delar av vårdkedjan runt multisjuka äldre. Du är en engagerad och drivande person med ledaregenskaper. Du har förmåga att arbeta självständigt och erfarenhet av att leda tidigare projekt är meriterande samt erfarenhet av utbildning eller andra pedagogiska insatser. För arbetet som processledare krävs erfarenhet av att tolka och analysera mätetal samt att styra mot uppsatta mål. För uppdraget krävs även strukturerat arbetssätt och förmåga att entusiasmera och inspirera andra. Har du erfarenhet av verksamhetsutvecklingsarbete, att arbeta med processbaserat utvecklingsarbete eller att leda tvärprofessionella team är detta ett plus.

Ta chansen att påverka vårdens utformning och utveckling inom ett framtidsområde! Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/5250
Kontakt
  • Karin Scharl, verksamhetschef, 033-616 26 56
Facklig företrädare
  • Facklig företrädare nås via sjukhusets växel, 033-616 10 00
Publicerat 2019-09-20
Sista ansökningsdag 2019-10-21

Tillbaka till lediga jobb