Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusledning

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Om tjänsten

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) har förutom sitt vårduppdrag ett omfattande och viktigt utbildningsuppdrag och utför patientnära forskning. Under våren 2019 togs ett beslut att bilda en stab för forskning och utveckling, utbildning och innovation (FoUUI) där forskningsenheten, campus och sjukhusbiblioteket ingår. Det finns nära samband mellan forskning och utbildning som genom att samlas i en stab ger synergieffekter inom alla områden.

Som FoUUI-chef förväntas du till en början genomföra en fördjupad analys gällande framtida arbetssätt och organisationsstruktur för verksamheten som stärker sjukhusets strategiska arbete inom området. Med en definierad organisation och arbetssätt ansvarar du för att vidareutveckla ditt verksamhetsområde och kompetens knuten till den. Uppdraget innefattar utveckling av SÄS strategiska arbete inom forskning och utveckling, utbildning och innovation och samt att skapa synergieffekter såväl inom verksamhetsområdet som i relation till andra verksamheter. En viktig aspekt är att ta höjd för regionens strategi för omställning av hälso- och sjukvården.

Om arbetsplatsen

Totalt består FoUUI av ca: 100 medarbetare där allmän tjänstgöring (AT) för läkare är inkluderad. Som FoUUI chef ingår du i sjukhusledningen och rapporterar direkt till sjukhusdirektör. Som stöd i ditt chefskap finns bland annat HR kompetens och controller.

Vår forskningsenhet ger medarbetare på SÄS en bättre möjlighet att kombinera arbete med forskning. Strategiskt styrs forskningen till klinisk patientnära forskning, innovationer för framtidens vård och nya arbetssätt i vården. Vi har en stark forskning och innovation inom flertalet områden och möjliggör en akademisk miljö som stimulerar till utveckling av verksamhet och medarbetare.

SÄS utbildningsuppdrag bedrivs både i och parallellt med ordinarie verksamhet. Utbildningsinsatserna samordnas och planeras på Campus där stor del av insatserna är verksamhetsförlag utbildning för flera olika utbildningar som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

SÄS bibliotek har uppdrag att bedriva medicinsk och hälsofrämjande biblioteksverksamhet. Den långsiktiga inriktningen är att fortsätta stärka kopplingen till forskning, utveckling och utbildning samt en evidensbaserad vård.

Din profil

Du har en adekvat akademisk högskolebakgrund och är disputerad. Vidare har du erfarenhet av att ha arbetat med forskning och utveckling, utbildning och innovation på en övergripande nivå. Vi förutsätter också att du har ledarerfarenhet och är van att leda en komplex verksamhet.

Din förmåga att fatta beslut samt initiera och driva förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett helhetsperspektiv är god. Som person är du lyhörd, diplomatisk och trivs med att arbeta tillsammans. Att skapa goda och långvariga relationer är något du är bra på och kommer att krävas i ditt uppdrag som chef för FoUUI. Kommunikation är en av dina starka sidor och du arbetar lösningsfokuserat för att nå uppsatta mål. Med engagemang, delaktighet och tydliga visioner kring forskning och utbildning motiverar du din omgivning. Stor vikt kommer att läggas vid egenskaper som ligger i linje med Västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål- och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap.

Läs mer om SÄS

Läs mer om SÄS som arbetsplats

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4824
Kontakt
  • Ann-Marie Schaffrath, Sjukhusdirektör, 033-616 12 90, ann-marie.schaffrath@vgregion.se
Facklig företrädare
  • Ellinor Johansson, Vårdförbundet 033-616 2192, Lise-Lotte Lindblom, Kommunal 033-616 2007
  • Juanita Samuelsson, Vision 033-616 2032, Elena Exner, Ledarna 033-616 274
  • Peter Geiger, Södra Älvsborgs Läkarförening, vx 033-616 10 00
Publicerat 2019-08-30
Sista ansökningsdag 2019-09-22

Tillbaka till lediga jobb