Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 6, HR-avdelning

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Beskrivning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är med sina drygt 16000 anställda, ett av Europas största Universitetssjukhus, med flera riksvårdsjukuppdrag. I vårt uppdrag ingår, utöver sjukvård, att bedriva omfattande verksamhet inom forskning, utbildning och utveckling i nära samverkan med flera externa aktörer, främst Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.

Sjukhusets verksamhet är organiserad i sex områden och sjukhusgemensam administration. Till Område 6 ingår följande verksamhetsområden: Ambulans och Prehospital Akutsjukvård, Medicin, GLA (Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi), Kardiologi, Neurosjukvård och Thorax. Inom område 6 arbetar drygt 2600 medarbetare med såväl heldygns- som öppenvård och verksamheterna är huvudsakligen placerade på Sahlgrenska sjukhuset med viss verksamhet på Högsbo sjukhuset. Område 6 leds av en områdeschef och i staben ingår funktioner för HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och för att även i framtiden kunna erbjuda invånarna en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad vård krävs nya lösningar och arbetssätt till exempel via digitalisering och uppgiftsväxling. HR avdelningen är en aktiv partner i arbetet med att anta de utmaningar som hela sjukvården står inför. HR avdelningen arbetar konsultativt för att stödja linjecheferna i samtliga förekommande HR frågor och vårt fokus är att ge ett kvalificerat stöd till verksamhetens chefer.


Arbetsuppgifter
Som HR-chef arbetar du direkt under områdeschefen med att leda, driva, utveckla och samordna såväl det strategiska som det operativa arbetet inom HR-områdena:

  • Chefskap/ledarskap/medarbetarskap
  • Kompetensförsörjning
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Arbetsgivarfrågor

Du har verksamhets-, personal- ekonomi- och arbetsmiljöansvar för HR-avdelningen som har 12 medarbetare. I ditt uppdrag ingår att svara för att HR bidrar till att verksamheternas uppdrag genomförs på ett framgångsrikt sätt och med goda resultat. Detta gör du genom att skapa en kompetensbärande och värdeskapande HR-funktion med verksamhetsfokus.

Som HR-chef ingår du i områdets ledningsgrupp. Du har ett nära samarbete med stabscheferna samt med övriga HR chefer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Du ingår också i SU:s HR chefsgrupp som är ett ledningsforum för gemensamma HR frågor.

Du har förmågan att med helhetssyn verka utifrån regionens och SU:s värdegrund, verksamhetsidé och strategier. Du är drivande, stödjande och lösningsinriktad i arbetet med att utveckla arbetsformer, ledarskap och medarbetarskap. Tillsammans med områdeschefen ansvarar du för samverkan med de fackliga organisationerna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen med inriktning mot personal- och beteendevetenskap eller annan adekvat inriktning för att leda en HR-funktion. Du har en väl dokumenterad chefserfarenhet.

Som ledare är du trygg och tydlig och visar engagemang och vilja att leda andra. Du är utvecklingsorienterad med förmågan att inspirera och skapa förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Det är även viktigt att du är kommunikativ och uttrycker dig tydligt och strukturerat och anpassar din kommunikation till målgruppen. Du har en förmåga att föra verksamheten framåt i syfte att förbättra för patienten.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt egenskaper som ligger linje med västra Götalandsregionens chefskriterier som är värdegrundsbaserat chefskap, mål och resultatorienterat chefskap, kommunikativt chefskap och utvecklingsorienterat chefskap. Tjänsten är ett tidsbegränsat förordnande med tillsvidareanställning i grund professionen.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4819
Kontakt
  • Områdeschef Per Albertsson, 070-232 85 11
  • HR-direktör Maria Aleniusson , 072-245 25 36
Facklig företrädare
  • SACO Nina Uhlebäck 076-940 25 38, , Kommunal Lotta Björck 070-081 65 13
  • Vision Niki Blomquist 070-082 47 24,, Vårdförbundet Niklas Martinsson 076-940 28 85
Publicerat 2019-08-29
Sista ansökningsdag 2019-09-12

Tillbaka till lediga jobb