Habilitering & Hälsa, Hörselverksamhet, Göteborg

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Beskrivning av Hörselverksamheten/Hörselteam barn & unga
Hörselverksamheten erbjuder habilitering/rehabilitering för personer med hörselnedsättning/dövhet/dövblindhet. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för personer med hörselnedsättning att kunna leva ett gott liv och nå full delaktighet i samhället utifrån egna val. Vi arbetar i tvärprofessionella team, bestående av hörselpedagog, specialpedagog, resurspedagog, kurator, psykolog, audionom, ingenjör, teckenspråkslärare och logoped, där vi utgår ifrån patientens och anhörigas/närståendes unika behov av samordnade insatser. Till verksamheten hör också ett regionalt döv- och dövblindteam. Aktuell tjänst rör rollen som logoped i Hörselverksamhetens barn- och ungdomsteam.

Arbetsuppgifter
Hos oss i Hörselverksamheten får du ett flexibelt och stimulerande arbete med varierade arbetsuppgifter. Vi arbetar med insatser både individuellt och i grupp, främst i teamets lokaler. Ofta arbetar vi i samverkan med nätverket runtomkring barnet. Det är viktigt att du trivs med att arbeta både individuellt och i team och känner dig bekväm med att samverka med närstående, annan personal och/eller andra verksamheter i samhället. Tjänsten ställer stora krav på förmåga att arbeta självständigt.

Som logoped i teamet är dina främsta målgrupper små barn 0-6 år med måttlig till grav dubbelsidig hörselnedsättning. Arbetsuppgifterna är varierande och styrs av teamets samt det individuella barnets behov. Du tar aktiv del i det tvärprofessionella teamarbetet och har en konsultativ roll i logopediska frågor gentemot dina teamkollegor.
Du arbetar med tidiga insatser i form av föräldrahandledning kring lyssnande, talspråksutveckling och kommunikation. I dina arbetsuppgifter ingår språkliga utredningar och bedömningar, handledning till andra berörda parter i barnets nätverk utifrån barnets behov, uppföljning samt logopedisk behandling av hörselrelaterade förseningar och avvikelser i barnets tal och språk. Du genomför rutinmässiga språk-kontroller med testning vid specifika åldrar. Tjänsten innebär också ett visst utbildningsuppdrag vid till exempel föräldrautbildningar.

I regionen finns möjlighet till samverkan och kunskapsutbyte med hörsellogopeder i övriga team.

Kvalifikationer
• Legitimerad logoped. Tidigare arbetserfarenhet är meriterande.
• Gärna ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar inom hörselområdet.
• Gärna ha tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Intervjuer kan komma att ske löpande.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde januari 2020
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4787
Kontakt
  • Ola Magnusson, enhetschef,, 0700-852 751
Facklig företrädare
  • Lars Karlsson, SRAT,, 0702-697 313
  • Anneli Åkerberg, SRAT,, 0722-2600 797
Publicerat 2019-08-28
Sista ansökningsdag 2019-09-25

Tillbaka till lediga jobb