Lundströmmottagningen, Vuxenpsykiatriska kliniken

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Arbetsplatsen
Lundströmmottagningen är Västra Götalandsregionens enhet för könsdysfori/könsidentitet. Enheten startades hösten 2007 och finns nu i nyrenoverade lokaler centralt belägna i Alingsås. Enheten tar emot alla åldrar och arbetar i tre team. barn, unga och vuxna. Barnteamet har funnits i ca två år och arbetar med åldrarna upp till 16 år.
Lundströmmottagningens uppdrag innefattar bedömning, utredning och diagnostik samt psykosocialt stöd för personer med könsdysfori inför eventuell könsbekräftande behandling. I uppdraget ingår även att sprida kunskap till våra samarbetsparter inom och utom Västra Götalandsregionen såsom andra kliniker inom sjukvården, primärvården, skolor och socialtjänst.

Enheten består av ca 20 personer inom professionerna läkare, socionom, psykolog, koordinator, sekreterare och vårdenhetschef. Vi har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med övriga specialister som är involverade i den könsbekräftande vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset såsom endokrinologi, gynekologi/reproduktion, logopedi och plastikkirurgi.

Under utredningsperioden samarbetar de olika professionerna inom utredningsteamet i både utredning och stöd utifrån patientens behov. Vi arbetar också med att ge information och stöd till de närstående.

Arbetsuppgifter
Som specialist i barnpsykiatri arbetar du med personer upp till 16 år. Du medverkar i arbetet med utredning och diagnostik genom klinisk psykiatrisk bedömning och kartläggning av eventuell psykiatrisk samsjuklighet och behov av fördjupad utredning, anamnestagning samt intervju om könsidentitetsutveckling.

Under utredningsperioden har den unge och dess vårdnadshavare/närstående kontakt med såväl läkare som psykolog och socionom, som följer utvecklingen och ger stöd till den unge och hens vårdnadshavare under processen. Det är av stor vikt att den unge kan få stöd i sin process från de närstående.
Tillgång till barnendokrinolog finns på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Du har ett nära samarbete med övriga specialister inom vårdkedjan för könsdysfori genom regelbunden kontakt och nätverksmöten.
Du har inte ett uppdrag för behandling av psykisk ohälsa eller fördjupad utredning, t ex NP. Patienterna remitteras vid behov till primärvården eller respektive BUP-mottagning i närhet till patientens bostadsort.
Samverkan med inremitterande enheter, medverkan i kunskapsspridning till övriga samarbetsparter i regionen samt kontakt med brukarorganisationer ingår som en naturlig del i arbetet.

Könsdysforivården är ett relativt nytt fält som är under snabb utveckling med stort behov av forskning. Du har därför stor möjlighet till kompetensutveckling inom området samt även att delta i utvecklingen av ny kunskap. En del i detta arbete är att aktivt delta i insamlingen av data till Könsdysforiregistret.

Tjänstgöring vid Lundströmmottagningen kan vid överenskommelse kombineras med tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus eller, efter överenskommelse, på annan förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Tjänstgöringsgraden på Lundströmmottagningen utgör minst halvtid.

Kvalifikationer
Du som söker är specialist i barn och ungdomspsykiatri eller är i slutet av din ST-tjänst.
Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta i team. Kunskaper inom sexologi och genuskunskap är ett plus men kan också förvärvas inom tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur misstanke- och belastningsregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Alingsås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3588
Kontakt
  • Lennart Fällberg, 0700-82 59 02
  • Lena Risö, 033-616 16 73
Facklig företrädare
  • Peter Geiger, Älvsborgs södra Läkarförening, 033-616 13 86
Publicerat 2019-06-28
Sista ansökningsdag 2019-08-11

Tillbaka till lediga jobb