Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Självskadeenheten, avdelning 369

Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har – Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.

Om oss
Vi startar nu en helt ny psykiatrisk avdelning med ett regionalt uppdrag för vuxna patienter med komplex självskadeproblematik. Avdelningen kommer att erbjuda konsultationer, utredningar samt planerad heldygnsvård utifrån ett helhetstänkande där avdelningen har tillgång till ett multimodalt team med olika yrkesprofessioner såsom läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut och fysioterapeut. Brukarmedverkan i skilda former kommer att vara en integrerad del av avdelningens arbete och man kommer bland annat att använda sig av så kallad peer support.

Behandlingsarbetet vilar på evidensbaserade metoder med särskilt fokus på dialektisk beteendeterapi (DBT), som är tänkt att genomsyra bemötande och behandling av patienterna. Kriteriet för behandling på enheten är att det finns ett särskilt behov av den främsta expertvården. Patienterna har självskada som gemensam nämnare men kan ha olika former av psykiatrisk samsjuklighet som personlighetssyndrom, ätstörningar, missbruk och intellektuella eller neuropsykiatriska funktionshinder.

Enheten kommer att ha ett nära samarbete med övriga remitterande specialistpsykiatriska verksamheter inom Västra Götalandsregionen såväl före och under som efter vården, i syfte att skapa möjligheter för sömlösa övergångar och en långsiktigt hållbar återhämtning för berörda patienter. Avdelningen kommer också ha ett nära samarbete med Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Akademin för att utveckla ett aktivt forskningsprogram för mottagningens målgrupp.

För dig som är specialistläkare i psykiatri, gärna med erfarenhet av patienter med självskadebeteende, väntar en tjänst där du kan vara med och bygga upp en verksamhet som ska bli ledande när det gäller att vårda patienter med självskadebeteende.

Om arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör bland annat att:

 • Ha medicinskt ansvar för patienterna tillsammans och med ledning av vårdenhetsöverläkare
 • Tillsammans med övrig personal genomföra strukturerade utredningsprogram
 • Bedriva behandling och uppföljning av aktuella patienter
 • Samarbeta med övrig personal för att ge patienter adekvat multimodal behandling
 • Handleda och undervisa ST-läkare
 • Tillsammans med vårdenhetschef, vårdenhetsöverläkare och teamledare driva utvecklingsarbete inom enheten och delta i utvecklingsarbete inom kliniken
 • Delta aktivt i forskning projekt som avdelningen driver
 • Delta i enhetens samverkan med externa aktörer, regionalt och nationellt.
 • Delta i avdelnings jourpass

  Ibland kommer du att resa med konsulationsteamet inom eller utanför regionen i konsultationsuppdraget för att bedöma patienterna som remitteras till enheten, eventuellt ge råd eller planera vidare insatser syftade till en inläggning på enheten.

Som specialistläkare på avdelningen, tillsammans med vårdenhetsöverläkare, kommer du leda och vara drivande i utvecklingsarbetet och aktivt arbeta för att verksamheten ska ligga i framkant kring forskning och tillämpning och vår vision är att du på sikt ska kunna fungera som en auktoritet när det gäller kunskap om denna patientgrupp. Det kommer att ställas krav på ett utåtriktat arbetssätt, med ett deltagande i olika forum och sammankomster regionalt och nationellt. Enheten erbjuder ett utmanande och utvecklande arbete där du kan bidra i vår strävan att bli ett ledande kunskapscentrum för personer med komplext självskadebeteende, vilket ger rika möjligheter till kliniskt orienterad forskning. 

Om dig
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi förväntar oss att du har god kommunikativ förmåga och kan med lätthet uttrycka dig i tal och skrift. Arbetsklimatet på enheten bygger på ett stort engagemang, en positiv grundinställning och god arbetsgemenskap, vilket ställer krav på gott bemötande, samarbetsförmåga och social kompetens. Stor fördel om du har erfarenhet av arbete med patienter som hör till målgruppen önskvärt att du har bedrivit någon form av utvecklingsprojekt eller forskning. Vi ser positivt på om du har intresse för och erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3583
Kontakt
 • Läkarchef, Antonio Gonzalez, 070-764 33 99
 • Vårdenhetsöverläkare, Giuseppe Guerrerio , 070-082 36 16
 • Verksamhetschef, Mathias Alvidius , 076-050 15 07
Facklig företrädare
 • Göteborgs Läkarförening , 031-343 10 00
Publicerat 2019-06-05
Sista ansökningsdag 2019-06-19

Tillbaka till lediga jobb