Södra Älvsborgs Sjukhus , Sjukhusledning

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi 4100 medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Om kliniken
Anestesikliniken bedriver akut och planerad verksamhet i Borås samt planerad operationsverksamhet i Skene. Kliniken omfattas av en intensivvårdsavdelning, tre operationsavdelningar, tre postoperativ avdelningar, en smärtenhet och en endoskopisk enhet.
Endoskopiverksamheten är en expansiv verksamhet fördelad på två enheter, en större enhet i Borås och en mindre enhet i Skene. Här omhändertas och behandlas patienter, barn och vuxna, både akut och elektivt. Undersökningar som utförs vid enheten i Borås är gastroskopi, koloskopi, ERCP, EUS, bronkoskopi mm och i Skene utförs gastroskopier och koloskopier. De flesta patienter är polikliniska men på enheten i Borås finns det en andel inneliggande patienter. En växande andel ingrepp genomförs i sedering eller narkos vilket innebär ett nära samarbete med operationsenheterna.
Verksamheten är av mottagningskaraktär och är öppen måndag till fredag. Här finns ca 15 medarbetare som är sjuksköterskor och undersköterskor. 

Om tjänsten
Den långsiktiga planeringen för den endoskopiska verksamheten beslutas på operationsstyrrådet för endoskopi där du som vårdenheteschef förväntas delta. Verksamheten på endoskopienheterna ökar ständigt och med införande av nya uppdrag i form av screening program mm kommer uppdragen att öka ytterligare. I den regionala centraliseringen av vård är endoskopienheten på SÄS en av två regionala utbudspunkter för avancerad endoskopi.
Eftersom många patienter önskar sedering i samband med ingreppen har vi påbörjat olika utvecklingsarbeten med att ta fram sederingsrutiner men även introducera patientstyrd sedering.
För att säkerställa ett effektivt flöde krävs korrekt omhändertagande och rengöring av endoskopiska instrument. En ombyggnation av diskutrymmet i Borås är planerad och detta projekt kommer att kräva ett nära samarbete med Medicinsk Teknik och Vårdhygien.

Du kommer huvudsakligen att arbeta på endoskopienheten i Borås; 50 % som vårdenhetschef där dina ansvarsområden är personal, verksamhet och ekonomi för både enheten i Borås och i Skene. Resterande 50 % kommer du arbeta som sjuksköterska med mottagningsarbete, medicinsk apparatur och medverkan vid undersökningar och behandlingar.

Du har förmågan att se verksamheten som en helhet där personal, uppdrag och ekonomi är beroende av varandra för att nå en framgångsrik verksamhet och god arbetsmiljö.

Ditt chefskap skall präglas av regionens chefskriterier:

  • Värdegrundsbaserat chefskap
  • Mål- och Resultatorienterat chefskap
  • Kommunikativt chefskap
  • Utvecklingsorienterat chefskap

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som gärna har chef- och/eller ledarskapserfarenhet.
Du ser fram emot uppgiften att leda och utveckla vår operationsenhet mot uppsatta mål. I ditt uppdrag ingår att skapa en attraktiv arbetsplats där utrymme för dialog skapar förutsättningar för människor. Du trivs i en utvecklingsorienterad verksamhet och ditt ledarskap präglas av engagemang utifrån vår vision och värdegrund, där alla arbetar för patientens bästa. Du har förmågan att ta initiativ, har ett eget starkt driv och är lyhörd. Eftersom det är en kombinationstjänst är det viktigt att du har förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Tidigare chefserfarenhet ses som en merit.

Vi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden så varmt välkommen med din ansökan idag!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/3384
Kontakt
  • Nina Widfeldt, 033-616 3635
Facklig företrädare
  • Peter Geiger, Läkarföreningen, 0702-751572
  • Susanne Helin, Vårdförbundet, susanne.helin@vgregion.se
  • Gustav Liberg, Kommunal, gustav.liberg@vgregion.se
Publicerat 2019-05-22
Sista ansökningsdag 2019-06-16

Tillbaka till lediga jobb