Koncernkontoret, Koncernstab Hälso- & Sjukvård

Bakgrund
Projektet med att implementera RMR Svårläkta sår har pågått sedan 2017. Efter projekttiden kommer arbetet att omhändertas i Kunskapsorganisationen.

Det finns starka skäl att arbeta med frågan. Det är i hög grad en patientsäkerhetsfråga. Trycksår och diabetesfotsår är stora undergrupper. Patienter lider, livskvaliteten minskar drastiskt av att ha ett oläkt sår i månader i sträck. Amputationer och dödsfall är de värsta konsekvenserna. I projektet är fokus nu att läkarna ska involveras mer aktivt och att man fokuserar på att finna orsaken till att såret inte läker och åtgärdar detta.

Ditt uppdrag
Ditt uppdrag blir att under 2019 ta fram strukturer för ett regionalt nätverk för svårläkta sår för att fortsätta utvecklingen enligt RMR. Nätverket bör utformas så att berörda på sjukhus, i primärvård och i kommunernas sjukvård inkluderas. Det projekt som under 2017 – 2019 har som uppdrag att implementera RMR kan vara ett aktivt stöd i detta arbete.

Mål och syfte med nätverket

  • ska fungera i ordinarie drift och inte vara ett projekt
  • ska stödja arbetet att förbättra omhändertagandet av svårläkta sår
  • ska minska allvarliga komplikationer som amputation och död
  • ska sprida ny kunskap på olika sätt
  • ska inte ta för mycket tid från deltagarna

Dina kvalifikationer?
Vi söker dig som känner entusiasm över genom att skapa detta nätverk bidra till att utveckla en viktig del av vården. Kunskap om sår är en fördel men inget krav. Du bör vara strukturerad, drivande och ha lätt att skapa kontakter. Du känner till olika delar av sjukvården och genom detta hitta vägar för att nå rätt kontakter. Du kan vara sjuksköterska men också ha annan profession med medellång högskoleutbildning i sjukvården. Erfarenhet av projektarbete, arbete på övergripande nivå eller chefskap är meriterande.

Övrigt
Uppdragets omfattning är 20–40% och pågår under 2019. Uppdraget kan eventuellt delas av två personer.

Läs mer om vår verksamhet här: https://www.vgregion.se/om-vgr/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20-40%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/2978
Kontakt
  • Agneta Skaug, 0767 - 69 85 92
  • Anki Jirblom Carlsson, 0706 - 63 60 28
  • Monica Ericson Sjöström, 0705 - 48 35 61
Facklig företrädare
  • Vision: Sune Olsson, 0700-82 27 73
  • SACO: Stig Roos, 0702-55 49 19
Publicerat 2019-05-03
Sista ansökningsdag 2019-05-19

Tillbaka till lediga jobb