Naturbruksförvaltningen

Med visionen \"Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet\" driver Naturbruksförvaltningen utbildning inom ungdomsgymnasiet, särskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. Skolorna Svenljunga, Sötåsen, Uddetorp och Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) fungerar som kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Tillsammans med näringsliv och forskare driver förvaltningen energiprojekt och försöksverksamhet i framkant på skolorna. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Arbetsuppgifter

Skolpsykologen har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv samt att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet fokuseras på det förebyggande elevhälsoarbetet samt inriktas huvudsakligen på att stödja det pedagogiska arbetet genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan. Som skolpsykolog är du en del av det centrala elevhälsoteamet. Detta team består utav elevhälsochef, skolläkare, specialpedagog, skolsköteska och kurator.

Skolpsykologen arbetar med:

Förebyggande arbete

 • Kunskapsförmedling inom olika områden till föräldrar och personal.
 • Handledning och konsultation till personal utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Utredning och bedömning

 • Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, emotionella svårigheter och beteendestörningar med mera.

Verksamhetsutveckling

 • Fortbildning av personal.
 • Konsultation till ledningspersonal.

Åtgärdande och stödjande insatser

 • Föreslå åtgärder och insatser
 • Bistå personal vid svåra samtal.
 • Stödsamtal till elever, föräldrar och personal om skolrelaterade frågor.

Samverkan internt och externt

 • Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet.
 • Remittering till specialistnivå.
 • Kunskapsutbyte och samarbete kring gemensamma frågor.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog. Meriterande är erfarenhet av arbete i skola, i första hand sär- och gymnasieskola, samt av konsultation, handledning och utredning är meriterande. Arbetet ställer krav på en hög social kompetens, god förmåga att samarbeta och god förmåga till självständigt arbete.

Eftersom arbetet innebär resor mellan olika enheter är körkort för manuellt växlad bil ett krav.

Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Skövde
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7660
Kontakt
 • Per Hallén, 072-2402206
Facklig företrädare
 • Stefan Boberg, Lärarförbundet , 0500-43 22 16
 • Johan Sipola, Lärarnas riksförbund/Naturvetarna , 0734-16 71 12
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-21

Tillbaka till lediga jobb