Klinik för bild- och laboratoriemedicin, Södra Älvsborgs Sjukhus

Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är vi medarbetare inom 120 olika yrken som tillsammans bidrar till detta varje dag. Nu kan du bli en av oss.

SÄS är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Här finns en bred medicinsk verksamhet, omfattande forskning och utbildningsvård. De flesta arbetar i Borås, men en del av vården bedrivs i Skene. Sjukhuset har också öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin.

Webbplats www.vgregion.se/sas
Facebook www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr

Beskrivning 
Laboratoriemedicin består av enheterna klinisk mikrobiologi, klinisk patologi/cytologi, klinisk kemi och transfusionsmedicin. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs i Borås.

Klinisk kemi och transfusionsmedicin har även verksamhet i Alingsås och Skene.

På klinisk mikrobiologi bedrivs diagnostik av sjukdomsframkallande mikroorganismer inom allmän mikrobiologi, parasitologi, virologi och immunologi. Laboratoriet för klinisk mikrobiologi har även egen substratavdelning. Där tillverkas agarplattor,reagensrör och substrat som används i diagnostiken.

På klinisk patologi och cytologi utför morfologisk diagnostik på cell- och vävnadsprov insända från i första hand Södra Älvsborgs Sjukhus upptagningsområde. Cell- och vävnadsprov prepareras och färgas för undersökning i mikroskop och därmed fastställs en diagnos. Laboratoriet bedriver även obduktionsverksamhet och ansvarar för huvuddelen av bårhusverksamheten. Obduktioner utförs för att klarlägga dödsorsaker och ge ökade kunskaper om olika sjukdomar. Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi bedriver även diagnostik på cell- och vävnadsprov, som prepareras och färgas för undersökning i mikroskop och därmed fastställs en diagnos.

På klinisk kemi görs analyser på kroppsvätskor i bland annat blod, urin och liquor. Medarbetare från laboratoriet utför även venprovtagning och förbereder proverna för analys. Analysresultaten används både för att ställa diagnos och som underlag för behandling. De allra flesta analyserna svaras ut samma dag som proverna kommer till oss.

På transfusionsmedicin (blodcentralen) förser sjukhuset med blodkomponenter. Blodgivarnas frivilliga insatser är en förutsättning för att kunna bedriva modern sjukvård. Blodet behövs bland annat vid operationer, transplantationer och cancerbehandling. På blodcentralen utförs blodtappning, tillverkning av blodkomponenter och serologiska analyser samt utlämning av blodkomponenter. Verksamheten bedrivs dygnet runt. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har annan, som vi bedömer, likvärdig utbildning. Vi fäster särskild vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och målmedvetenhet. Du bidrar till en effektiv verksamhet och ett positivt arbetsklimat inom laboratoriet. 
För dig som är studerar till biomedicinsk analytiker finns också möjlighet att vikariera i sommar.

Vi genomför urval och intervjuer löpande under ansökningstiden så varmt välkommen med din ansökan.

Kontakt:
Karolina Svensson, enhetschef klinisk kemi, tfn 033-616 29 81
Helena Riise, enhetschef klinisk mikrobiologi, tfn 033-616 23 76
Maria Hermansson, enhetschef transfusionsmedicin, tfn 033-616 45 30
Christer Kindahl, enhetschef klinisk patologi och cytologi, tfn 033-616 18 91
Agneta Pettersson, enhetschef i Alingsås, tfn 0322-22 63 21

Anställningsform Sommarjobb / Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100 % eller enligt överenskommelse
Ort Borås och Alingsås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7613
Facklig företrädare
  • För Vårdförbundet: Anna Karlsson, 033-616 18 95
Publicerat 2018-12-10
Sista ansökningsdag 2019-04-30

Tillbaka till lediga jobb