Närhälsan FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän

Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet.

Om oss

Närhälsan FoU primärvård är en konkurrensneutral forsknings- och utvecklingsverksamhet som finns strategiskt placerad på fyra olika orter inom Västra Götalandsregionen (Skövde, Vänersborg, Borås, Göteborg). FoU:s uppdrag är att initiera och stödja patientnära forskning till nytta för patienter, personal och verksamhet samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården för att främja en god och säker vård.  

På FoU-centrum i Göteborg finns en FoU-chef, tre FoU-koordinatorer och en FoU-strateg, samt för närvarande fem FoU-ledare som har tidsbegränsade förordnanden på 20% vardera samt timanställda handledare. 

Vi söker nu ytterligare medarbetare som på del av sin tjänst verkar för forskning och utveckling inom primärvård i Göteborg och södra Bohuslän. Du är fortsatt anställd på din ordinarie arbetsplats med uppdragsförordnande på FoU-centrum i Göteborg och södra Bohuslän motsvarande 20-40% under 2019, med möjlighet till förlängning.    

Om arbetet

Att vara FoU-ledare innebär att:

•sprida information om FoU primärvård och dess verksamhet

•samla in idéer och stimulera till FoU-arbete

•handleda FoU-projekt 

•hålla sig à jour med pågående projekt inom angivet ansvarsområde

•rådgivning och handledning vid anslagsansökningar

•fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos personal

•anordna FoU-seminarier, konferenser m.m

•delta i FoU-centrums arbetsgruppsmöten

•sprida information om och medverka till att projekt läggs in i projektdatabasen

•föreläsa och handleda inom kurser i forskningsmetodik anordnade via enheten

•dels handleda och stimulera idéer som vuxit fram ur verksamheten men också själv söka forskningsmedel och leda projekt där intresserade anställda kan delta t.ex. via projektanställning.

•delta i och bevaka vid forskningskonferenser och seminarier på nationell och internationell nivå

FoU-centrum är en arbetsplats som befinner sig i ständig utveckling varför arbetsuppgifterna också kan komma att förändras. 

Om dig

Du har hälso- och sjukvårdsutbildning såsom exempelvis läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, dietist, med erfarenhet av patientarbete och organisation inom primärvård samt väldokumenterad forskningserfarenhet. Du är disputerad eller i slutfasen av din forskarutbildning och har handledningserfarenhet samt gärna erfarenhet från tidigare projektledningsfunktion. Vi försöker att ha en spridning inom såväl forskningskompetenser som professioner. Viktiga personliga egenskaper är samarbetsförmåga och initiativförmåga. Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20-40 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/5327
Kontakt
  • FoU-chef Maria Larsson, 0767-90 54 00
Facklig företrädare
  • Abdol Vazae, Saco , 073-663 68 89
  • Marie Öberg Flood, Vårdförbundet , 031-343 72 78
Publicerat 2018-08-30
Sista ansökningsdag 2018-10-20

Tillbaka till lediga jobb