Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU)

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation på högsta nivå – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av högsta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av hög kvalitet. Digital kompetens är en förutsättning för att kunna bidra till digitaliseringsmöjligheter.

Beskrivning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortsätter prioritera utbildningsbefattningar med inriktning operationssjukvård. Den fortsatta satsningen är viktig för att säkra kompetens inom operationsverksamheten samt möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare.

Är du nyfiken på hur det skulle vara att arbeta som operationssjuksköterska och vill veta lite mer innan du söker till utbildningen? Titta på filmen Möt Hanna Grimberg - Operationssjuksköterska och/eller kontakta Marina Henriksson (se kontaktuppgifter nedan).

Utbildningsbefattning

Utbildningsbefattning på SU innebär för denna utbildning att du studerar på helfart med bibehållen lön under ett år. Du närvarar på lektioner och föreläsningar som anordnas av lärosätet och genomför praktik (VFU - verksamhetsförlagd utbildning) enligt studieplan. För att söka en utbildningsbefattning ska du vara legitimerad sjuksköterska.

Studier på helfart vid Karlstads Universitet

Programmet ges på helfart och distans med fyra-fem fysiska träffar på campus, Karlstads universitet. Vid ansökan väljer du studieort Göteborg. Varje studieort utgör en studiegrupp som regelbundet träffas på respektive studieort. Ansvarig för gruppträffarna är en huvudhandledare som är kliniskt verksam som operationssjuksköterska. Utbildningen genomförs till stora delar nätbaserad.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), omfattar 18 veckor och bedrivs i regionernas regi på respektive studieort. Ett examensarbete om 15 högskolepoäng ingår i utbildningen, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt omvårdnadsområde inriktat mot operationssjukvård.

Studier på helfart vid Högskolan i Borås

Programmet ges på helfart och är helt distansbaserat med två fysiska träffar på campus, Högskolan i Borås. Utbildningen genomförs nätbaserad. Studierna består av föreläsningar, egen mindre studiegrupp, seminarium, simulering och färdighetsövningar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), omfattar 12 veckor och erbjuds inom VGR. Ett magisterexamensarbete om 15 högskolepoäng ingår i utbildningen, vilket ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt omvårdnadsområde inriktat mot operationssjukvård

Intervju

Efter att du skickat in din ansökan i Varbi kommer du kallas till intervju med rekryterande chef på någon av sjukhusets operationsenheter. Utveckla gärna i ditt personliga brev varför du vill arbeta som Operationssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i framtiden. 

Sahlgrenska Universitetssjukhusets Operationsenheter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriver verksamhet på 13 operationsenheter placerade på alla våra sjukhustomter. Du får hos oss möjlighet att arbeta med en stor variation av ingrepp och patientgrupper.

På Drottning Silvias Barnsjukhus bedrivs operationssjukvård för barn varav de flesta patienterna kommer från barnkirurgiska kliniken.

På Östra sjukhusets två operationsenheter bedrivs kirurgi som till största delen består av colorectal kirurgi, övre gastrokirurgi, infektionsrelaterad kirurgi, elektiv gynekologi och planerade obstetriska ingrepp.  Dessutom har sjukhuset ett stort akutuppdrag inom obstetrik.

På Mölndals sjukhus finns det två enheter som till största delen bedriver elektiv och akut ortopedisk fraktur- och proteskirurgi. Dessutom har en enhet nyligen öppnat upp för handkirurgi. På denna tomt finns även en enhet för ögonkirurgi där både barn och vuxna opereras.

De övriga sex operationsenheterna är placerade på Sahlgrenska sjukhuset och dess innehåll varierar väldigt mycket. Akuta och elektiva ingrepp, slutenvårds- och dagkirurgi, transplantation, thoraxkirurgi, neurokirurgi, kärlkirurgi, robotkirurgi och/eller mikrokirurgi. En del av enheterna har specialområden och andra har ett varierat innehåll. Utöver allt detta finns en MR-operationssal samt navigationsutrustning för att kunna utveckla och förfina vård och operationsmetoder.

Om du har frågor eller önskar mer information kring vår verksamhet på de olika enheterna är du hjärtligt välkommen att kontakta Marina Henriksson, mejladress: marina.e.henriksson@vgregion.se eller 0700-823697.

Villkor och instruktion för ansökan

 1. Ansökan till specialistutbildning som startar VT2024 är öppen för sen anmälan, skicka ändå in din ansökan så snart som möjligt via antagning.se s Glöm inte att ange studieort Göteborg i din ansökan.
 2. Ansökan om utbildningsbefattning via rekryteringssystemet Varbi skall vara inskickad senast den 15 oktober. På sidan ”Personligt brev” ska du redogöra för varför du har sökt det aktuella specialistsjuksköterskeprogrammet och andra uppgifter som du anser vara värdefulla för beslutet om du ska beviljas en utbildningsbefattning. På sidan ”CV (anställning, utbildning m.m.)” fyller du i uppgifter om tidigare utbildningar och anställningar som sjuksköterska.
  Här bifogar du också sedan ditt antagningsbesked.
 3. Om du i dagsläget har en anställning inom SU ska du informera din chef att du har sökt utbildning och utbildningsbefattning.
 4. Efter att din ansökan registrerats startar urvalsprocessen. Rekryterande chefer från operationsverksamheterna ansvarar för vilka av de sökande som kommer att prioriteras för utbildningsbefattning. Beslut kring detta kommer efter att antagning till utbildningen kommunicerats.
 5.  Antagningsbesked börjas skickas ut från antagning.se med start i slutet av oktober till de som antagits till specialistutbildning.
  Ansökan i Varbi kompletteras med antagningsbesked omgående.
  Antagningsbesked måste bifogas ansökan utbildningsbefattning för att den ska vara giltig.
 6. Besked om utbildningsbefattning förmedlas omgående av rekryterande chef.
  Chef informerar medarbetare och går sedan igenom anställningsavtal, överenskommelse och riktlinje för utbildningsbefattningen.

Har du frågor?

Vänligen kontakta chef eller HR-specialist på ditt område alternativt HR-strategiska avdelningen via mail, ku-center.su@vgregion.se

Varmt välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt antagningsbesked
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5542
Kontakt
 • KU-center@vgregion.se
Publicerat 2023-08-30
Sista ansökningsdag 2023-11-17

Tillbaka till lediga jobb