E-hälsostrategisk avdelning

Regionhälsan är en förvaltning med verksamheter som har stor bredd och inriktning på regiongemensamma vårdverksamheter samt hälsofrämjande nära vård. Bli en del av oss och var med och utveckla vår verksamhet.

Om oss

För att utveckla vårt arbete kring e-hälsa och för att kunna erbjuda våra patienter ökade digitala lösningar har förvaltningen beslutat att inrätta en e-hälsofunktion. Vi söker nu en drivande och nyfiken chef som ska ansvara för den nya funktionen. Tjänsten är underordnad direktör och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Idag finns ett antal medarbetare inom förvaltningen som arbetar med utveckling och e-hälsa. I uppdraget ingår att skapa en organisation som arbetar med stort fokus på digitala lösningar och håller ihop samt driver på förvaltningens arbete när det gäller genomförandet av omställningen, vilket givetvis inkluderar implementeringen av FVM, framtidens vårdinformationsmiljö.

De digitala lösningarna handlar i mångt och mycket om verksamhetsutveckling av vården med hjälp av modern teknik, såsom:

 • Kommunikation - förbättra den digitala kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter.
 • Tillgänglighet - patienten medverkar i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare. Här är 1177 ett nationellt system som bedrivs inom förvaltningen.
 • Verksamhet - vårdpersonalen ges rätt och moderna digitala arbetsverktyg och får tillgång till rätt information vilket leder till säkrare vård.
 • Översyn av processer för att utveckla nya arbetssätt för att tillskapa en effektivare vård.

Om arbetet

Förvaltningens e-hälsofunktion ska arbeta för:

 • Att följa VGR:s- och de nationella handlingsplaner och strategier som hör ihop med e-hälsa.
 • Driva på utvecklingsarbetet inom förvaltningen när det gäller implementering av nya arbetssätt och processer.
 • Ansvara för implementeringen av FVM i förvaltningen inklusive Millenium som är det nya journalsystemet i regionen.
 • Funktionen kommer utifrån regionala riktlinjer att arbeta med att ge stöd i beställning, samordningsimplementering och utveckling i e-hälsa, samt informationssäkerhet och digitaliseringsarbetet.
 • Exempel på områden som kommer att ingå i funktionen är att samordna informationssystem (SIS), Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), Katalog i väst (KIV), ny dataskyddsförordning GDPR (The General Data Protection Regulation) samt 1177 (vårdguidens e-tjänster).
 • Då funktionen är ny kan ytterligare verksamhetsområden komma att inkluderas.

Om dig

Du som söker har en akademisk utbildning, gärna med inriktning på förändringsledning. Du har förmåga att leda och entusiasmera medarbetarna såväl som att företräda förvaltningen i olika sammanhang. Tidigare erfarenhet av framgångsrikt IT-strategiskt arbete, digitalisering och projektledning är meriterande. Vi ser också positivt på om du har kunskap och erfarenhet från ledning i en politisk styrd organisation.

Som person är du tydlig, har en god samarbetsförmåga, kan fatta beslut samt kan stimulera och driva utveckling.

Inom regiongemensam hälso- o sjukvård strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/4175
Kontakt
 • Karin Holm Kaloczy, Förvaltningsdirektör, Tfn 070-552 40 26
 • Åsa Carldén, HR-chef, Tfn 070-645 51 73
Facklig företrädare
 • Susanne Arvidsson, Vision, Tfn 076-196 70 55
 • Stig Roos, SACO, Tfn 070-255 49 19
Publicerat 2019-07-08
Sista ansökningsdag 2019-08-12

Inapoi la locuri de munca vacante