Regionhälsan Kunskapsstöd för psykisk hälsa

Om oss

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) är en verksamhet inom Regionhälsan. Övergripande mål för arbetet är att ge förutsättningar för en god och jämlik vård för befolkningen och utjämna oönskade inomregionala skillnader.

KPH utgör en resurs för utvecklingsarbete och kunskapsutveckling avseende psykisk hälsa till chefer i primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. KPH arbetar med samordning inom den regionala kunskapsorganisationen och har ansvar för det nationella värdskapet för Nationellt programområde psykisk hälsa. I dessa roller stödjer enheten arbetet med att initiera och implementera evidensbaserad kunskap och metoder i samverkan med de kliniska verksamheterna bland annat genom utarbetande av regionala medicinska riktlinjer respektive Vård- och insatsprogram (VIP). KPH deltar också i arbetet med att bereda politiska uppdrag och ärenden som rör området psykisk hälsa och psykiatriska tillstånd. Ett annat viktigt arbetsområde är att bidra med sakkunskap och att delta i samverkan inom olika delar av hälso- och sjukvården, inom koncernkontoret, med kommunala samverkanspartners samt ideella organisationer såsom brukar- och närståendeföreningar med flera.

Medarbetarna inom enheten har olika bakgrund vad gäller erfarenhet; barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, arbete inom primärvård, socialtjänst och myndigheter. Vi har olika yrkesbakgrund; läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionom med flera.

Om arbetet

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ett uppdrag att planera för och bereda nödvändiga åtgärder för att förbereda Västra Götaland inför konsekvenser av Samsjuklighetsutredningen, Från delar till helhet (SOU 2023:5).

Ditt uppdrag som regionutvecklare och projektledare blir att strukturera och leda arbetet med VGRs planering inför de tilltänkta förslagen i den statliga utredningen. Naturliga samarbetspartners är andra medarbetare med inriktning skadligt bruk och beroende inom KPH och med koncernkontoret. Samverkan med kommunala samverkanspartners och ideella organisationer såsom brukar- och närståendeföreningar ingår som en naturlig del i arbetsuppgifterna.

I arbetet kan också ingå att utifrån KPHs expertroll delta i beredning av andra politiska uppdrag som rör området psykisk hälsa, skadligt bruk och beroende. Även andra delar som att bidra inom den regionala och nationella kunskapsstyrningen kan bli aktuella exempelvis att vara koordinator i regionalt processteam, att utarbeta regionala medicinska riktlinjer och att representera KPH i samordningsråden för psykiatri och primärvård.

Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans. Arbetet är självständigt och kräver kapacitet att ta egna initiativ och ställer krav på förmåga och intresse för att administrera och organisera.

Dina kvalifikationer

Du har flera års arbetslivserfarenhet efter en relevant universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har god kunskap om den komplexitet som följer en samsjuklighet i beroende och psykisk sjukdom. Tidigare erfarenhet av att ha processlett komplexa förändringsarbeten i politiskt styrd organisation är meriterande liksom tidigare erfarenhet från ledningsuppdrag inom region eller kommun.

Du har ett stort intresse och engagemang för utveckling inom området psykisk hälsa, skadligt bruk och beroende samt förmåga att driva och följa upp frågor såväl självständigt som i grupp. Din samarbetsförmåga är god, du är kommunikativ och har god pedagogisk förmåga samt lätt att skapa delaktighet och engagemang. Din förmåga till ett strukturerat arbetssätt är väl utvecklat och din förmåga att uttrycka dig i skrift är mycket god. Du arbetar gärna såväl självständigt som i team. För dig är det självklart att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter men också att beakta andras. Dina kunskaper inom IT-området och med digitala arbetssätt är mycket goda.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Tjänsten avser en projektanställning under två år. I tjänsten ingår resor inom Västra Götalandsregionen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 % eller enligt överenskommelse
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2548
Kontakt
  • Martin Rödholm, Verksamhetschef, 073-3124355
Facklig företrädare
  • Håkan Åkerström, Vision, 0707-282537
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb