Hälsan och Stressmedicin, Hälsan & Arbetslivet, Älvsborg, Borås

Hälsan och Stressmedicin är en del av Västra Götalandsregionen med verksamhetsdelarna Hälsan och Arbetslivet samt Institutet för Stressmedicin.

Förvaltningens uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt bedriva forskning och kunskapsspridning för att motverka ogynnsam stress och stressrelaterad ohälsa.

Beskrivning

Starta karriären i Västra Götalandsregionen - vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter på kvalitetscertifierade arbetsplatser. Vi satsar på psykologers utveckling och erbjuder ett sammanhållet PTP-program!

Hälsan & Stressmedicin söker 2 forskar-PTP där forskningsdelen utgör 40% av tjänstgöringen och är förlagd till Institutet för Stressmedicin 2 dagar/vecka, måndagar och tisdagar. 60% av tjänstgöringen utgörs av klinik på enhet inom Hälsan & Arbetslivet.

För en av tjänsterna är placeringsorten Borås och för den andra är placeringsorten Göteborg, Masthuggsenheten.

Inom Hälsan & Arbetslivet arbetar vi utifrån ett systematiskt arbetsmiljöperspektiv, SAM,
inom områdena medicin, ergonomi, hälsopromotion, miljö, teknik och beteendevetenskap.
Inom Institutet för Stressmedicin bedriver vi forskning och utvecklingsarbete samt kunskapsspridning såväl inom Västra Götalandsregionen som till andra intressenter på regional, nationell och internationell nivå.


Arbetsuppgifter

Det kliniska arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå och är av främjande, förebyggande och återskapande karaktär Hos oss träffar du patienter och uppdragsgivare i arbetsför ålder med en anställning inom VGR. Ditt eget arbete består till en början av individbehandlingar, men det kommer också att erbjudas möjlighet till att delta i uppdrag på grupp- och organisationsnivå.

Inom forskningdelen ska PTP-psykologen producera ett eget skriftligt arbete. Forskningens utformning, mål och slutprodukt bestäms primärt av arbetsplatsen, i samråd med PTP-psykologen. Arbetet kommer att utgå från den forskning som bedrivs på ISM gällande långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom och ha fokus på psykologiska aspekter.


Handledning

Handledning för forskningsdelen sker av disputerad handledare samt klinisk psykolog på Institutet för Stressmedicin. PTP-psykologen skall producera ett eget skriftligt arbete. Forskningens utformning, mål och slutprodukt bestäms primärt av arbetsplatsen, i samråd med PTP-psykologen. Arbetet kommer att utgå från den forskning som bedrivs på Institutet för Stressmedicin gällande långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom och ha fokus på psykologiska aspekter. Handledning för klinikdelen sker av leg psykolog med flera års erfarenhet inom företagshälsovård.

Under ditt PTP-år deltar du på regelbundna avstämningsmöten anordnade av studierektorkansliet för PTP-psykologer i VGR.

Placeringen avser 12 månaders tjänstgöring som PTP.


Kvalifikationer

Du har psykologexamen. Någon form av forskningserfarenhet är meriterande.

Övrigt

Dagtjänstgöring med flextid tillämpas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Borås
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/2638
Kontakt
  • Kerstin Hammerbo, HR chef, 0767-64 99 30
  • Ewa Book, enhetschef Hälsan & Arbetslivet , 0705-16 20 43
  • Susanne Ellbin, leg psykolog, 0707-85 69 33
  • Helena Orte Mörtsell, leg psykolog, 0700-82 44 83
Publicerat 2019-04-26
Sista ansökningsdag 2019-05-15

Wróć do ofert pracy