Habilitering & Hälsa, Tolk, Göteborg

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Beskrivning

Habilitering & Hälsa Tolk söker nu teckenspråkstolk med placering i Göteborg. 

Tolkverksamheten vänder sig till personer som är döva, personer med dövblindhet, personer med hörselnedsättning samt personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Vår service är också till för personer som kommer i kontakt med ovanstående grupper. Tolkverksamheten erbjuder vardagstolkning inom hela Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten erbjuder tolkservice dygnet runt, årets alla dagar. Syftet är att utifrån tolkanvändarens behov göra kommunikation möjlig genom olika tolkmetoder. Tolkservicen utförs med hög tillgänglighet och bred kompetens. Tolkverksamhetens personal består av teckenspråks-/dövblindtolkar, skrivtolkar/vuxendövtolkar, talstödstolkar och administrativ personal.

Tolkverksamheten är uppdelad i Tolkområde Norr med kontor i Vänersborg och Skövde och Tolkområde Söder med kontor i Göteborg och Borås samt en administrativ enhet med kontor i Vänersborg. Du kan läsa mer om Tolkverksamheten på vår webbplats. http://www.vgregion.se/hoh 

Arbetsuppgifter

Som teckenspråkstolk tolkar du på teckenspråk och talad svenska mellan hörande och döva. Du kommer även att tolka för personer som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning med visuellt eller taktilt teckenspråk beroende på hur mycket personen hör eller ser.

Du tolkar i många situationer och kommer att utföra alla typer av tolkuppdrag som ligger inom Tolkverksamhetens ansvar, som är vardagstolkning. Uppdragen finns i huvudsak inom sjukvård, arbetsliv och fritidssektor. Din uppgift i en tolksituation är att på ett professionellt sätt göra kommunikation möjlig. Du skall utföra ditt uppdrag utifrån de etiska, professionella och kvalitetsmässiga värdegrunder som tolkyrket bygger på. När du utför ett tolkuppdrag representerar du Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Du skall agera utifrån de yrkesetiska regler och värdeformuleringar som gäller inom Tolkverksamheten.

Förutom att ge tolkservice ska du vara engagerad och delaktig i arbetet med att utveckla Tolkverksamheten. Du kommer tillsammans med dina tolkkollegor få möjlighet att utveckla dig inom tolkning.

Vi arbetar med digitala tjänster och du kommer att utföra tolkuppdrag på distans. Uppdragen utförs med stor spridning inom Västra Götaland vilket medför resor i tjänsten. I tjänsten ingår schemaläggning under kväll och beredskapstjänstgöring. 

Kvalifikationer

Ett krav är att du ska ha godkänd teckenspråkstolk utbildning. Vi ser positivt på om du har erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation.

Då du möter många olika människor i dina uppdrag krävs god samarbetsförmåga, att du har ett gott bemötande, är lyhörd med förmåga att arbeta personcenterat. Det krävs också att du har en förmåga att arbeta självständigt med stor flexibilitet, att du är reflekterande, att du kan se andras behov och ta hänsyn till dem, kunna ge andra utrymme, och ha förmågan att dela med dig av kunskaper. Då du ofta är ensam ute på tolkuppdrag behöver du ha förmågan att ta egna beslut och göra en bedömning vad som är den bästa lösningen i olika situationer. 

Vi ser positivt på om du har intresse för IT och kunskap eller praktisk erfarenhet av att utföra tolkning digitalt. Du ska ha mycket god datakunskap och behärska programmen i Office-paketet väl.

Övrigt

Efter intervjun kommer du eventuellt att få skicka in arbetsprov på tolkning som ett komplement. 

Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-06-27
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/2127
Kontakt
  • Anette Marberg, enhetschef, 076-1270147
Facklig företrädare
  • Maria Tomar, Vision, 072-2082156
  • Camilla Janocha, SACO, 070-3570508
Publicerat 2024-05-06
Sista ansökningsdag 2024-05-23

Tillbaka till lediga jobb