Västfastigheter

Västfastigheter förvaltar Västra Götalandsregionens lokaler. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för driften i kritiska vårdmiljöer samt inom kollektivtrafik och kultur- och utbildningssektorn inom hela Västra Götalandsregionen. Tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och ägare skapar vi hållbara miljöer. Nu söker vi dig som vill ha meningsfulla arbetsuppgifter och vill göra verklig skillnad för patienter, vårdpersonal och skattebetalare. Läs mer om oss på www.vastfastigheter.se

Som studentmedarbetare får du i uppdrag att ta fram förslag på typlösningar för Västra Götalandsregionens utrymningsplatser samt för informations- och utrustningsplatser i händelse av brand och brandlarm. 

Din anställning är på enhet säkerhet som driver och samordnar det strategiska och systematiska säkerhets- och brandskyddsarbetet på Västfastigheter. Enheten stödjer övriga områden med riskanalyser och olycksutredningar samt är sakkunniga inom säkerhet- och brandskyddsområdet. Enheten ansvarar även förvaltningens tjänsteman i beredskap, krishantering samt att driva säkerhetsskyddet i förvaltningen. 

 

Uppdrag 

Uppdraget som studentmedarbetare innebär att tar du fram förslag på typlösningarna som syftar till att skapa en enhetlighet i Västra Götalandsregionens lokaler vad gäller möjlighet till agerande i händelse av brand. Typlösningarna ska redovisa krav på funktion, utrustning, instruktioner, information m.m. De behöver utformas på ett enhetligt sätt för att funktionen ska kunna säkerställas över tid och att den fungerar när den faktiskt behövs. 

Med stöd av handledare på arbetsplatsen utför du uppdraget genom litteraturstudier, studiebesök, intervjuer, m.m. 

Tjänsten riktar sig till dig som inte tidigare varit studentmedarbetare inom VGR och har studier som huvudsaklig sysselsättning under vårterminen 2023. 

Som studentmedarbetare får du knyta värdefulla kontakter och för oss som arbetsgivare ger det möjlighet att visa vår verksamhet och ta del av din kunskap. Anställningen är 5–15 tim/veckan och du förlägger arbetstiden tillsammans med den utsedda handledaren utifrån dina studier och verksamhetens behov. Du kan läsa mer om vad det innebär att vara studentmedarbetare i Västra götalandsregionen på vår hemsida, https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sok-jobb-i-vgr/studentmedarbetare/ 

 

Din kunskap och bakgrund 

Du läser till brandingenjör eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du, minst, har kommit till mitten av dina studier. 

Placering vid Regionens hus i Göteborg. Bor du på annan ort kan du utföra delar av arbetet på distans. Vissa fysiska träffar i Göteborg kommer dock vara nödvändiga. 

Resor kan förkomma inom regionen. Där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande.  

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2023-06-23
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Januari 2023
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Upp till 15 tim/v.
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/8788
Kontakt
  • Johan Benson, Enhetschef, 072-2408642
Facklig företrädare
  • Jonna Olsson, Vision, 072-2167133
  • Therese Tullock, SACO, 070-3787782
Publicerat 2022-11-15
Sista ansökningsdag 2022-12-06

Tillbaka till lediga jobb