Habilitering & Hälsa, Habilitering vuxen, Göteborg

Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Habilitering vuxen ger hälsofrämjande insatser till vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvade hjärnskador. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Habiliteringen arbetar i tvärprofessionella team med medicinsk, pedagogisk och psykosocial kompetens.

Beskrivning
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut, tillsvidare på heltid, till ett av våra team. Arbetsplatsen är belägen mitt i centrala Göteborg.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsuppgifter

Att arbeta på habiliteringen

Habiliteringens styrka är tvärprofessionellt teamarbete som är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Ett team består av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, psykolog, läkare, dietist, sjuksköterska och kurator. Teamet utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningen kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Teamarbetet ger möjlighet till tvärprofessionell analys av individens svårigheter, vilket är en styrka i behandlingsarbetet.

Vi söker nu arbetsterapeut till ett av våra team. Arbetsterapeutens insatser på habiliteringen syftar till att få patienternas vardag att fungera. Vanligt förekomna frågeställningar kan till exempel vara problem med planering, tid och struktur samt behov av hjälpmedel för att kompensera för kognitiva såväl som fysiska svårigheter samt handledning av personal. Habiliteringen erbjuder både individuell behandling och behandling i grupp (BIG). 

Som arbetsterapeut har du en viktig del i teamarbetet. Arbetet innefattar att kartlägga aktivitetsförmåga samt att lära ut strategier för att underlätta i vardagen. Du kommer också att prova ut, förskriva och följa upp individuellt anpassade hjälpmedel. Att ge information, handledning och konsultation till patient, anhöriga och personal samt samverka med andra vårdgivare och myndigheter ingår i dina arbetsuppgifter. Du kommer få en spännande variation av arbetsuppgifter. Arbetet sker i nära samverkan med andra vårdgivare inom primärvård (Närhälsan och privata aktörer), kommun och länssjukvård.

Vi erbjuder dig:

En introduktionsperiod och du kommer även att ha en mentor som stöd under första tiden. Vi arbetar kontinuerligt med yrkesutveckling, både lokalt och regionalt med andra arbetsterapeuter inom vuxenhabiliteringen. Vi strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling både genom kollegialt lärande, seminariedagar och utbildning utifrån behov. Habiliteringen har tagit fram karriärutvecklingsmodell för arbetsterapeuter, vilket i framtiden kan att innebära att det finns möjlighet att söka tjänster på olika kompetensnivåer. Friskvårdsbidrag ingår för alla medarbetare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Det är önskvärt om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med våra målgrupper. Har du också erfarenhet av arbete med hjärnskadepatienter ser vi det som en merit. Du ska vara kunnig i utredning och behandling avseende både rörelserelaterade och kognitiva svårigheter. Detta inkluderar erfarenhet och kunskap kring hjälpmedel som kompenserar dessa svårigheter. Erfarenhet av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument såsom t ex AMPS och Ka-Tid är meriterande, likväl som erfarenhet av sittproblematik samt av teamarbete. Vi ställer krav på personliga egenskaper såsom flexibilitet, självständighet och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten är förenad med resor varför B-körkort är meriterande.

Övrigt 
Vi är en öppenvårdsmottagning med syfte att besitta/inneha en bred och djup kompetens för och om våra målgrupper/patientgrupper. Våra målgrupper är personer över 18 år med medfödda eller tidigt uppkomna funktionsnedsättningar som ger svårigheter i vardagen. Verksamheten regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. 

För oss är det viktigt med personcentrerad vård där vi jobbar med fokus på att skapa värde för patienten, att vi har tillgänglighet och ett gott bemötande. För att nå hit behöver vi bedriva kunskapsbaserad vård men också våga prova nya arbetssätt.

I Habilitering & Hälsas anställningsförmåner ingår bland annat avtalspension, löneväxling, flextidsavtal, avtalsförsäkring, fri öppen hälso- och sjukvård och friskvårdsbidrag.

Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida http://www.vgregion.se/hoh Rekryteringen sker löpande och du kan bli kontaktad innan ansökningstiden har gått ut.

Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.

Rekryteringen sker fortlöpande och du kan komma att bli kontaktad innan ansökningstiden går ut.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-08-09
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Göteborg
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2021/1106
Kontakt
  • Irvina Ristic, enhetschef,, 0722-26 08 73
  • Carolin Federstedt, arbetspeut,, 0738-17 77 23
Facklig företrädare
  • Carolin Federstedt, Sveriges Arbetsterapeuter,, 0738-17 77 23
Publicerat 2021-03-30
Sista ansökningsdag 2021-04-13

Tilbake til ledige stillinger